İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı büyümenin itici gücü olacak!

Genel 31.10.2018 09:31

Ekonomiye yıllık katkısının 73 milyar TL olması beklenen havalimanı 225 bin kişiye istihdam sağlayacak. İhracat ve turizmi uçuracak.

İstanbul Havalimanı, Türkiye'yi küresel havacılığın merkezi yapmasının yanı sıra, ekonomide adeta bir sıçrama tahtası olacak. Havalimanı, sahip olduğu 1.6 milyon metrekare lojistik alanı ve 5.5 milyon ton kargo kapasitesiyle bir yandan daha fazla Türk ürününün dünyaya ulaştırılmasına öncülük ederken, diğer yandan Türkiye'nin ulusal ekonomisine katkısının da milli gelirin yüzde 4.2 ile 4.9 seviyesine ulaşması bekleniyor.

225 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

İstanbul Havalimanı'nın senaryolara dayanak olan hava trafiği varsayımlarına göre hazırlanan ekonomiye etkisine ilişkin analizlerde, doğrudan ve dolaylı olarak oluşacak istihdamın 2025 yılı için 194-225 bin kişi aralığında olması bekleniyor. Havalimanının meydana getireceği ilave hane halkı gelirinin yaklaşık 3.8-4.4 milyar dolar olacağı ve Türkiye'nin ulusal ekonomisine katkısının da milli gelirin yüzde 4.2-4.9 seviyesine çıkması öngörülüyor. İstanbul Havalimanı'nın oluşturacağı katma değerin 62.8 ile 72.8 milyar TL aralığında olması bekleniyor.

HOLLANDA ÖRNEĞİ ORTADA

Hollanda havacılık sektörünün yüzde 90'ından fazlasını temsil eden Schiphol Havalimanı'nın Hollanda ekonomisine katkısının yaklaşık yüzde 3'ler civarında olduğu göz önüne alındığında, İstanbul Havalimanı için belirlenen rakamların da gerçekçiliği gözler önüne seriliyor.
Havalimanının Türkiye'nin hem bir köprü hem de bir merkez niteliği kazanmasına olumlu etki edeceği, Türkiye'nin önümüzdeki 5 yıllık büyüme hikâyesinin itici güçlerinden biri, hatta önemli bir sembolü olma potansiyeli taşıdığı değerlendirmesi yapıldı.

YABANCI YATIRIM HIZLANACAK

Havayolu bağlantıları ile ülkelerin doğrudan yabancı yatırım (DYY) çekebilme kapasiteleri arasında da doğrudan bir ilişki bulunuyor. En fazla uzun mesafeli uçuşa sahip kentlerin en fazla uluslararası şirket merkezine sahip olmasından hareketle, Yeni Havalimanının Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırım girişini de hızlandırması bekleniyor.

İHRACATTA REKOR KIRILACAK

Tamamlandığında 6 pist ve 500 uçak kapasitesi ile 350 destinasyona uçuş kapasitesine sahip olacak havalmanı, hava trafiğinde etkin olmasının gücüyle "iş fırsatlarını kolaylaştıran" bir rolü de bünyesinde barındırıyor. Amsterdam havalimanından 15 yeni ülke güzergâhının başlatılmasını müteakip beş yıl içinde, Hollanda'dan yeni bağlantı kurulan ülkelere yapılan ihracatın yüzde 26 oranında artması, Türkiye'nin ihracatının da havalimanı ile yeni rekorlara yelken açacağının açık göstergesi.

TURİZMDE HEDEF YÜKSELECEK

Havayolu taşımacılığındaki koltuk kapasitesinde yüzde 10'luk bir artış, kısa vadeli ekonomik büyümede yüzde 1'lik bir artışa yol açıyor. Hava trafik yoğunluğu 10 milyonu geçen havalimanlarında, her 1000 birimlik artış ise yüzde 0.85 ilave istihdam oluştuuruyor. Schiphol Havalimanı Hollanda'nın GSYH'sine her yıl 26 milyar eurodan fazla katkı sağlıyor. Havalimanına gelen 90 milyon yolcunun yüzde 10'unun turist olduğu ve bu ziyaretçilerin kişi başına 700 dolar harcama yaptığı düşünüldüğünde, ülke ekonomisine yine ciddi katkılar sağlaması bekleniyor.