Onuncu Kalkınma Planı

Hurda toplanmasında ilkel yöntem yerine modern yöntem geliyor!

Genel Emine Pile 01.03.2015
İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı Eylem Planı’na göre hurda toplama, modern hale gelecek ve Atık Getirme Merkezleri kurulacak.
Onuncu Kalkınma Planı kapsamında hazırlanan İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı Eylem Planı verilerinden derlediği bilgilere göre, metal hurda toplanmasında ilkel yöntemlerden kurtularak takip ve kontrol edilebilir modern bir sisteme geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda yıl sonuna kadar "Atık Getirme Merkezleri" kurulacak.

Uygulama altyapısının hayata geçirilmesiyle yurtiçindeki hurda toplama işleminin daha sistemli hale gelmesi ve izlenebilirliği ile ayrıştırma oranlarında artış sağlanması hedefleniyor.

Bu doğrultuda, metal hurda ayrıştırma ve işleme merkezlerine yönelik, potansiyeli yüksek bölgeler tespit edilecek ve bu bölgelerde sanayi siteleri oluşturulması desteklenecek.

Yıllık bazda veriler oluşturulacak
 Eylem planı çerçevesinde, yurtiçi demir-çelik hurda üretim kapasitesi ve üretimiyle ilgili güncel verilerin yıllık bazda oluşturulması ile hurda üretim ve tüketim projeksiyonlarının yapılması da planlanıyor.

Bu kapsamda hazırlanacak yıllık raporlar tüm paydaşların kullanımına açık olacak.

Hurda ithalatına son 6 yılda 45 milyar dolar harcandı

Son 6 yılda 45,2 milyar dolarlık  hurda ithalatı gerçekleştiren Türkiye, dünyanın en önemlihurda ithalatçısı ülkeleri arasında yer alıyor.

Söz konusu dönemde 117,5 milyon tonluk hurda ithal edilirken, AB en önemli ithalat pazarı konumunda bulunuyor.

Yıllar itibarıyla hurda ithalatı miktarı ve tutarları şöyle:
Yıllar                                      2009         2010    2011         2012        2013    2014
İthalat miktarı (Bin Ton)      15.665    19.192    21.460    22.415    19.725    19.068
İthalat Tutarı (Milyon Dolar) 4.240    7.122    9.767    9.419    7.511    7.150

AA

Atık Getirme Merkezleri Onuncu Kalkınma Planı hurda toplama işlemi