gecekondu

Gecekondu sahipleri yaşadı

Genel Emine Pile 09.04.2016
Dönüşüm alanında yer alan gecekondulara artık kira yardımı verilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ‘Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar' ile kentsel dönüşüm alanlarında yer alan tapu tahsis belgeli hak sahiplerine ve gecekondulara yardım yapılacak.

Öncelik hak sahibinde

Kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen 6306 sayılı kanunda, dönüşüm alanlarında yer alan gecekondu ve tahsis belgeli ev sahipleri için herhangi bir tanım yapılmamıştı. Dönüşüm yapılan alanda gecekondularla karşılaşan proje sahipleri ya kendi belirledikleri bedel üzerinden hak sahipleriyle anlaşıyor ya da yerel yönetimlerden yardım isteyip bu alanların boşaltılmasını sağlıyorlardı. Dün yayımlanan karar ile bu belirsizlik çözüldü.
 
Kararda, tapu tahsis belgesi olanlar hak sahipleri olarak tanımlanırken, hiçbir hakkı olmayanlar gecekondu sahibi olarak tanımlanıyor. Dönüşüm alanında yapılacak projede öncelik hak sahiplerine veriliyor. Hak sahiplerinden yer kalırsa gecekondulara sözleşme sırası gelecek. Karara göre, hak sahiplerine dönüşüm alanı içerisinde, bu mümkün değilse dönüşüm alanı dışında yapılacak olan konut veya işyerlerinden verilecek. Sözleşme yapılmazsa, enkaz bedelinin yüzde 10'u ile duvar ve ağaçların bedeli peşin olarak ödenecek.

Maliklere ve hak sahiplerine konut veya işyeri verilmesinden sonra birim kalırsa sıra gecekondu sahiplerine gelecek. Gecekondu sahipleri eğer sözleşme yapıp, dönüşüm alanında ya da başka bir alanda ev sahibi olmak isterse enkaz bedelinin yüzde 90'ı ile duvar ve ağaçların bedeli konut veya işyerinin bedelinden düşülecek. Geriye kalan borç taksitle ödenecek. Eğer gecekondu sahiplerine dönüşüm alanında yer kalmazsa enkaz bedelinin yüzde 10'u ile duvar ve ağaçların bedelini peşin olarak alıp bu alanı terk edecek.

Bedel tatmin etmeyebilir

İnşa ettikleri dönüşüm projesinde kanunda belirtilmediği için kendileri bir bedel belirleyerek gecekondularla anlaştıklarını söyleyen bir sektör temsilcisi, “Biz metrekare başına 1.000- 1.500 lira bedel biçmiştik. Enkaz bedeli de hemen hemen bu rakamlarda olur. Ancak enkaz bedelinin yüzde 10'u verildiğinde, bu rakam orada oturanları tatmin etmeyebilir. Evin geri kalan bedelini taksite bölenler ciddi bir bedel ödeyecektir” dedi.

Nasıl hesaplanacak?

Enkaz bedeli ile duvar ve ağaçlar için ödenecek bedel, ilgili kurum bünyesinden en az üç kişiden oluşan kıymet takdir komisyonlarınca tespit edilecek.
 
İlgili kurumca verilecek konut veya işyerinin inşaat maliyet bedeli, uygulama alanında gerçekleştirilecek yapım ihaleleri sonrası gerçekleşen, ihale bedeli, arsa edinim bedeli, proje giderleri, yıkım ve nakliye giderleri gibi giderler dikkate alınarak hesaplanacak.

gecekondu kentsel dönüşüm resmi gazete