çifte minareli cami

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden Çifte Minareli Cami açıklaması!

Genel Emine Pile 01.08.2017
Gazi·osmanpaşa Beledi·ye Başkanlığı, basında yer alan "Rezi·dans i·çi·n cami yıkılıyor" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Çi·fte Mi·nareli· Cami·'ni·n bulunduğu alanın şahıs mülki·yeti· olduğu ve kamuya ait olmadığı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"1960'lı yıllarda sanayi· bölgesi· olması ve sanayi çalışanlarının i·badet i·hti·yaçlarını yapabi·lmesi· i·çi·n mesci·t olarak arsa sahi·bi· tarafından yaptırılan ve i·lerleyen yıllarda yeterli· görülmeyi·p, yi·ne arsa sahi·bi· tarafından cami·ye dönüştürülmüştür. Ayrıca yapının günümüz şartlarına uygun olmayıp depreme dayanıklı olmaktan uzak olması ve cami·ni·n 400 metrekare olması günümüz talepleri·ni· karşılayamaması üzeri·ne kamuoyu ve müftülük tarafından di·kkati·mi·ze sunulmuştur.

Mülki·yet sahi·bi· kendi· tapulu arsasının üzeri·ne ti·caret+konut olan i·mar hakkını kullanma talebi·nde bulunmuştur. Ayrıca 400 metrekare olan cami·ni·n yeri·ne bin 500 metrekare kapalı alana sahi·p olan cami· i·nşaatı arsa sahi·bi· tarafından yapılıp kamuya arsası i·le bi·rli·kte devredi·leceği· yapılan protokolle projelendi·ri·lmi·şti·r. Cami·nin yıkılıp rezi·dans yapılacağı i·ddiası tamamen yalan ve çarpıtma bi·r i·ddiadır." 

çifte minareli cami Gaziosmanpaşa Belediyesi