İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi

Emekliye 100 TL zam, çalışan emekliye vergi indirimi

Genel Emine Pile 02.04.2015
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 11 ayaklı İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi’ni açıkladı ve istihdamı artıracak konulara değindi.
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakanlık Çankaya Köşkü'ndeki İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi'ne ilişkin basın toplantısı düzenledi. Emekli maaşı, istihdam, sanayi teşvikleri konusunda önemli açıklamalarda bulunan Davutoğlu, kadın girişimcilere verecekleri destekten de bahsetti.  

Davutoğlu'nun mesajları şöyle:

"İstihdam sorunu azalıyor!"

 "-11 ayaklı paket ile üretimi destekleyeceğiz, istihdamı artıracağız.

-Özel sektör işyerlerinde 6 ay süreyle İşbaşı Eğitim Programı'nda çalışacak kursiyerlere İŞKUR tarafından net asgari ücret ödenecek. İşverenin kursiyerler için yaptığı harcamalar vergi matrahından düşürülebilecek.

-Toplum yararına çalışma kapsamında ilave 120 bin istihdam sağlanacak.

-Yatırım döneminde uygulanan vergi indirimi artırılacaktır. Yatırımcılarımızın 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirecekleri yatırım harcamaları için, yatırım döneminde mevcut diğer tüm faaliyetlerinden elde edecekleri tüm kazançlarına daha yüksek miktarda vergi indirimi uygulanacaktır.

"Teknoloji yatırımlarına 5'inci bölge desteği"

-Yüksek teknolojili yatırımlara daha fazla destek verilecek. İleri teknoloji sınıfında yer alan yatırımlar öncelikli yatırımlar kapsamına alınacak ve 5'inci bölge desteklerinden yararlandırılacak.

-Yeni yatırımcıya daha fazla destek ve vergi indirimi verilecek. 2014 yılı sonunda uygulaması sona eren vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteğindeki yüksek oran ve süreler, 31 Aralık 2015'e kadar başlanılacak yatırımlar için uygulanmaya devam edilecek.

Sanayi sektörüne büyük destek!

-Vadeli ithalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) oranı sıfıra indirilecek. Yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında KKDF oranı yüzde 6'dan yüzde 0'a indirilmekte, böylece sanayicinin girdi maliyeti azaltılmaktadır.

-Kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve böylelikle kadın istihdamının artırılması amacıyla yeni bir düzenleme başlatılmıştır. Düzenleme ile kadın girişimcilerin 100 bin liraya kadar ve 5 yıl vadeli kullanacakları krediler için Kredi Garanti Fonu aracılığıyla yüzde 85 oranında kefalet imkanı sağlanmaktadır.

Sigorta primleri artırılıyor!

-Sigorta primi işveren hissesi desteği hem süre hem de oran itibarıyla artırılıyor. Şu anki sigorta primi işveren hissesi desteği 1. bölgede süre itibarıyla yokken 2 yıla, 2. bölgede 3 yıla, 3. bölgede 3 yıldan 5 yıla, 4. bölgede 5 yıldan 6 yıla, 5. bölgede 6 yıldan 7 yıla, 6. bölgede 7 yıldan 10 yıla çıkarılacak.

-KOBİ'lerin finansmana erişiminin artırılması amacıyla taşınırların teminat olarak kullanılmasının önündeki engelleri kaldıracak düzenlemeler yapılacak.

"Türkiye, dünyayla rekabet edecek" 

-Aldığımız önemli bir karar da Türkiye Kalkınma Bankası'nın çok ciddi bir yeniden yapılanma süreci içine girmesidir. Türkiye Kalkınma Bankası bütün bu kalkınma, istihdam projelerini düzenlemek ve onlara yeterli desteği verebilmek için çok ciddi bir şekilde yeniden yapılandırılacak ve dünyadaki örnekleriyle rekabet edebilecek düzeye getirilecek. 

-Biz bu sene yüzde 4 büyüme hedefine rahatlıkla ulaşabileceğimizi düşünüyoruz.

-(İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destek Paketi'nin toplam maliyeti) Emeklilere sağladığımız imkanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 7,5 milyar liralık bir maliyetten bahsedebiliriz. Ancak şunu ifade edeyim, bütün bu maliyet bütçe yapılanmamızda herhangi bir olumsuz sonuç doğurmayacaktır.

"Ekonomik hamleye dönük saldırı"

Başbakan Davutoğlu, "Hukuk düzenimize dönük yapılan saldırı aslında Türkiye'de istikrara, istikrarla birlikte Türkiye'nin 12 yıl içinde başarmış olduğu büyük ekonomik hamlesine dönük de bir saldırıdır" dedi.

AA

Ahmet Davutoğlu İstihdam Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi