Beşiktaş Deniz Otobüsü İskelesi

Beşiktaş Deniz Otobüsü İskelesi imar planı değişikliği askıda

Genel Emine Pile 08.06.2016
İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki ‘Deniz Otobüsleri İskelesi’ ilişkin imar planı değişikliğine ilişkin askı ilanı duyurusu yapıldı.
Beşiktaş İlçesi, Deniz Otobüsü İskelesine İlişkin Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 8 Haziran 2016-7 Temmuz 2016 tarihlerinde olmak üzere 30 gün boyunca arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıda kalacak.
Yapılan açıklama şu şekilde; Bakanlığımızın 27.05.2016 tarih ve 8841 sayılı yazısı ekinde iletilen İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Deniz Otobüsü İskelesine İlişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifleri 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7.maddesi uyarınca 27.05.2016 tarihinde NİP-19517 ve UİP-19505,1 plan işlem numaraları ile onaylanmıştır.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 08.06.2016-07.07.2016 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 

 

Beşiktaş Deniz Otobüsü İskelesi