ayazma kentsel dönüşüm

Başakşehir Ayazma’nın dönüşüm planı askıya çıktı!

Genel Uğurcan Tokay 30.04.2015
Başakşehir Ayazma bölgesini gecekondudan kurtaracak imar planı askıya çıktı.
Son dönemde konut projelerinin gözdesi haline gelen Başakşehir bölgesinde flaş bir gelişme yaşandı. Ayazma bölgesinin yeni imar planları askıya çıktı. 17 Mayıs 2015 gününe kadar askıda kalacak olan imar planlarıyla ilgili olarak İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle;

Bakanlığımızın 04/03/2015 tarih ve 3713 sayılı yazısı ekinde iletilen İlimiz, Başakşehir İlçesi, Ayazma Bölgesi “Gecekondu Dönüşüm ve Kentsel Yenileme Alanı” na yönelik hazırlanan 1 paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği ve 1 paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi uyarınca NİP-9693 ve UİP-9694 plan işlem numarası ile 04/03/2015 tarihinde onaylanmıştır.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 28/04/2015-27/05/2015 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmış olup askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin değerlendirme sonucu yine İl Müdürlüğümüz internet sitesinde http://www.csb.gov.tr/iller/istanbul/index.php?Sayfa=duyuruliste  adresinde ilan edilecektir.

 

başakşehir ayazma imar planı başakşehir ayazma gecekondu kentsel dönüşüm