eti bakır a.ş

ADÜAŞ’a ait Mardin’deki gayrimenkul Eti Bakır A.Ş’nin oldu!

Genel Emine Pile 07.01.2015
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait taşınmazla ilgili Resmi Gazete’de açıklama yaptı.
ÖİB, özelleştirme kapsam  ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'ye ait  Mardin, Mazıdağı, Poyraz Mahallesi'ndeki 145 ada 98 parseldeki 601 bin 811 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 3 milyon 900 bin lira ile en yüksek teklifi veren Eti Bakır A.Ş.ye satılmasını uygun buldu. 

İhale Komisyonunca;
1. Taşınmazın en yüksek  teklifi veren Eti Bakır A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde 3.900.000.- (üçmilyondokuzyüzbin) TL bedelle satılmasına, Eti Bakır A.Ş.nin Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine dair verilen  kararın onaylanmasına,

2. Devir işlemlerinin, Şirket tarafından yerine getirilmesine ve tarafların lüzum gördükleri sair konuları düzenleyecekleri bir protokol ile tespit etmelerine karar verildi.

Ayrıntılar için tıklayın!

ÖİB özelleştirme ADÜAŞ ÖİB satılık gayrimenkul Mardin'de satılık gayrimenkul