3. havalimanı

3. Havalimanı'nın ikmal terminali için ÇED olumlu kararı!

Genel Emine Pile 10.03.2017
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde İstanbul Yeni Havalimanı Proje Sahası mevkiindeki İGA İkmal Terminali projesine ÇED olumlu kararı verildi.
İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. tarafından İstanbul'un Arnavutköy ilçesi İstanbul Yeni Havalimanı Proje Sahası mevkiinde yapılması planlanan İGA İKMAL TERMİNALİ projesi için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı verildi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan duyuru şu şekilde; 

Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiş olup; İSTANBUL Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması ve ÇED Yönetmeliği gereğince yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarının Bakanlığımıza, projede yapılacak Yönetmeliğe tabi değişikliklerin de İSTANBUL Valiliklerine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

İstanbul Yeni Havalimanı 3. havalimanı ikmal terminali İstanbul 3. havalimanı arsa fiyatları