AYD ve SKD ortaklığı

AYD ve SKD iş birliği protokolü imzaladı

AVM Recep Birdal 05.03.2016
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, AVM'lerde sürdürülebilir kalkınma için el ele verdi.
AYD Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Belgü ve SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Canan Ercan Çelik'in imzaladığı protokol kapsamında AYD ve SKD, AVM'lerde sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ile ilgili farkındalık üretilmesi, bu yaklaşımın benimsenerek yönetim kriteri haline getirilmesi ve uygulamaya alınması konularında ortak çalışmalar yapacak.

AYD üyesi kurumlar da, SKD tarafından enerjiyi daha verimli kullanmaya teşvik etmek amacıyla 2013'te imzaya açılan Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi'ni imzalamaları konusunda teşvik edilecek. Bu bildirgeyle, kurumların enerji kullanımları konusunda durumlarını tespit etmeleri, enerji ve karbondioksit azaltım hedeflerini belirlemeleri, ardından enerji kullanım performansının iyileştirilmesine yönelik şirket politikası ile uygulama stratejisi belirlemeleri hedefleniyor.

Ayrıca konu ile ilgili ARGE ve eğitim faaliyetleri sürdürülecek.

 

AYD ve SKD ortaklığı AVM'lerde sürdürülebilir kalkınma ortaklığı Canan Ercan Çelik Hulusi Belgü

AVM