emlak vergisi

Maliye Bakanı Ağbal'dan Emlak Vergisi açıklaması!

Arsa-Arazi (2B) 05.10.2017 14:30

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Emlak Vergisi değerinin belirlenmesine üst limit getirdiklerini anlattı.

Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, "Torba Tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına ilişkin sunum yaptı.

Tasarıda, kooperatiflerin vergi muafiyetlerine ilişkin düzenlemeler bulunduğunu dile getiren Ağbal, belirli kooperatiflerin sadece ortaklarıyla muamele yapmaları halinde Kurumlar Vergisi'nden muaf tutulduklarını, ortak dışı işlem yapmaları halinde kooperatiflerin bütün vergi muafiyeti haklarını kaybettiklerini hatırlattı. 

Ağbal, kooperatiflerin büyümeleri, gelişmeleri ve farklı sektörlerde yatırım yapmaları açısından önemli bir düzenleme yaptıklarını vurgulayarak, "Herhangi bir kooperatifin elinde sermaye olabilir veya bir kısım ortak dışı işlemler için gerekli olmayan ihtiyaç fazlası varlıkları olabilir. Bunları değerlendirip ticari faaliyetlerini artırmaları için imkan getiriyoruz. Bir kooperatif ortak dışı işlem yapsa bile vergi muafiyeti kalkmayacak. Ortak dışı işlemleri işletme kayıtları içinde ayrı hesaplarda izleyecek. İnanıyorum ki birçok kooperatifimiz bu maddeden sonra birçok alanda yapmayı planlardıkları yatırımları yapma imkanına kavuşacaklar." diye konuştu.

Yatırımcılara geçmişte verilen Hazine arazilerine ilişkin düzenleme yapıldığını ifade eden Ağbal, yatırımlarını öngörülen sürede tamamlayamayan bazı yatırımcılara iki yıllık ilave süre tanındığını söyledi. Ağbal, "Yatırımcılarımız bu süre içinde ya yatırımlarını tamamlayacaklar ya da tamamlamamış olurlar veya tamamlamak istemiyorlar ise yatırımın bulunduğu mevcut tamamlama oranına göre ya rayiç bedel ya da Emlak Vergisi ödemek suretiyle bu taşınmazları edinebilecekler." ifadelerini kullandı. 

Kamu ihalelerine katılan isteklilerin teminat mektubu teminine ilişkin düzenleme hakkında da bilgi veren Ağbal, kefalet senetlerinin de teminat olarak kabul edilmesini sağladıklarını belirtti. 

Bakan Ağbal, çok tehlikeli ve tehlikeli işlerde çalışacak olanların Merkezi Yeterlilik Kurumundan almaları gereken belge kapsamındaki masraflarının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaya devam edeceğini bildirdi.

Arazi metrekare bedeli artışına üst sınır

Emlak Vergisi değerinin belirlenmesine üst limit getirdiklerini anlatan Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018 yılında ödenecek Emlak Vergisi hesabında kullanılacak arsa ve arazi metrekare değerleri bu sene içinde belediyelerin komisyonları tarafından tespit edildi. Hepimize benzer şikayetler geldi. Fahiş arsa arazi metrekare değer artışlarıyla karşılaştık. Kanun tasarısıyla getirmiş olduğumuz düzenlemede komisyonların belirlemiş olduğu kararları ortadan kaldırmıyoruz. Sadece 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında uygulanmak üzere Emlak Vergisi değerine esas arsa ve arazi metrekare arazi bedelinin 2017 yılına göre en fazla yüzde 50 artırılmasına ilişkin sınırlama getiriyoruz. Böylece vatandaşımız herhangi bir şekilde ödemiş olduğu arsa ve arazi metrekare değerinin yüzde 50'sinden daha fazla bir yükümlülükle karşılaşmayacak."

Finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketlerine kolaylıklar getirdiklerini anlatan Ağbal, söz konusu şirketlere, ayırdıkları özel karşılıkları vergi matrahından düşmeleri olanağı tanındığını belirtti.

Naci Ağbal, alacağını tahsil edemeyen bankaların, borçlunun gayrimenkulünü iki yıldan önce elden çıkarsa bile elde ettikleri kazancın yüzde 75'inin Kurumlar Vergisi'nden istisna olduğunu hatırlatarak, yeni düzenleme kapsamında aynı istisnayı finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleri için de getirdiklerini kaydetti.