arsa payları

Kentsel dönüşüm öncesinde arsa payınızı kontrol edin!

Arsa-Arazi (2B) 16.06.2017 09:50

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, 'Arsa payları eşit ya da metrekareye göre değil değere göre paylaştırılmalı' dedi.

Altın Emlak Genel Müdürü Özelmacıklı “Günümüzde kentsel dönüşümden, kamulaştırmalara hatta yapı tamamlandıktan sonraki aidatlara kadar her şey arsa payına bağlı iken, bu payın doğru ve adil olarak dağıtılıp dağıtılmadığı kontrol edilmiyor. Arsa payları eşit ya da metrekareye göre değil değere göre paylaştırılmalıdır.” dedi.
 
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Arsa payı, parsel arsasından bağımsız bölümlere rayiç değerleri oranında arsadan pay verilmesidir. Arsa payı bağımsız bölümlerin sayısına bölünerek eşit pay verilmeyeceği gibi, bağımsız bölümlerin büyüklüklerine yani metrekarelerine göre de pay verilmemelidir. Arsa paylarının hakkaniyete ve yasalara uygun paylaştırılmasında, ne projeyi tasdik eden belediyeler ne de tapu daireleri bu konuda gerekli hassasiyeti göstermediklerinden birçok kooperatif ve müteahhit de olayın önemine veya bilgisine vakıf olmadığından arsa payları gelişi güzel veya arsayı binadaki bağımsız bölüm sayısına eşit bölmek suretiyle paylaştırılmaktadır ki bu yanlış bir uygulamadır” dedi.

Kentsel Dönüşümde Ortaya Çıkıyor

Birçok eski yapıda arsa paylarının müteahhit ya da arsa sahibi lehine farklı oranlarda verildiğini ve bu durumun kentsel dönüşüm gibi yenilemelerde ortaya çıktığını belirten Özelmacıklı, “Kentsel dönüşüm öncesinde bina sakinleri arsa paylarını kontrol etmeli. Eğer adil bir dağılım yoksa bunun için arsa payının düzeltilmesi davası açmalı ve haklarını korumalılar” dedi.

Arsa Tapusunda Saklı Paylara Dikkat

Arsa tapulu yerlerde de bağımsız bölümlere arsa paylarının adil dağıtılmadığı durumlarla karşılaştıklarını belirten Altın Emlak Genel Müdürü “Arsa tapulu daire ya da işyeri alımlarında, fiili taksime dikkat edilmeli. Çünkü binada yeri olmayıp, arsada kendisine pay bırakanlar var. Daire sahipleri ile tapu sahipleri eşleşiyor mu, yoksa boşta kalan pay sahibi var mı kontrol edilmeli. İlerde bu durum izale-i şüyu ve ecrimisil davalarına neden oluyor. Hatta fiili taksim yoksa şufa hakkına bile konu oluyor” dedi.