kadıköy osmaniye mahallesi

Kadıköy Osmaniye Mahallesi’nin imar planı askıda!

Arsa-Arazi (2B) Emine Pile 30.12.2016
Kadıköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi 626 Ada 4 Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İlişkin Askı İlanı yayımlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kadıköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 626 ada 4 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı. 

Söz konusu plan değişikliği, 29 Aralık 2016-27 Ocak 2017 tarihleri arasında 30 gün süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıda kalacak. 

Kadıköy Osmaniye Mahallesi kadıköy imar planı değişikliği