Gaziosmanpaşa Yıldıztabya mahallesi

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi’nin imar planı askıda!

Arsa-Arazi (2B) Emine Pile 18.11.2016
İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesi’nde yer alan nazım imar planı ile ilgili değişiklik askıya çıktı.
Gaziosmanpaşa'nın Yıldıztabya Mahallesi, Gaziosmanpaşa Caddesi, Sultan Sok. Karanfil Sok. Süzer Sok. arasında kalan kısma ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına İlişkin değişiklik askıya çıkarıldı. 

Yıldıztabya Mahallesi imar planı Gaziosmanpaşa Yıldıztabya