bakırköy

Bakırköy Şenlik Mahallesi'nde imar planı değişikliği!

Arsa-Arazi (2B) 29.11.2018 10:47

Bakırköy Şenlik Mahallesi bazı ada-parseller ile Bir Kısım Kadastral Yol Alanına İlişkin imar planı ve imar planı değişikliği askıda...

İstanbul, Bakırköy Florya'da 34 dönümlük askeri alan TOKİ tarafından hazırlanan nazım imar planı ve imar planı değişikliği ile imara açılıyor. Yeşilyurt mevkiindeki arazi tapu kayıtlarında askeri kışlalar ve tarla ile bağ(içerisinde askeri binalar vardır) olarak görüüyor. 

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, 292 Ada, 61 Parsel ile 1032 Ada, 13 Parsel ve bir kısım kadastral yol alanına ilişkin Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesinin 97 (ç-ğ) maddeleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca 19 Kasım 2018 tarihinde onaylanmıştı.

Söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği planı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 28 Kasım 2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı. 

34 BİN DÖNÜM ARAZİ!

Plan değişikliğine konu olan alan toplamda 34,151.86 metrekare olup; 20,419.61 metrekaresi konut alanı, 5,000.42 metrekaresi özel eğitim alanı, 1,000.60 metrekaresi cami alanı, 4,600.49 metrekaresi park alanı, 2,040.81 metrekaresi rekreasyon alanı ve 942,50 metrekaresi yol alanı olarak planlanmıştır. Bu plan değişikliğinde, donatı alanları plan ile getirilen ek nüfusun ihtiyacından daha fazla ayrılmıştır.

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği!

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği!