maritbet girişmaritbet
İnşaat izinlerindeki süreç kolaylaşacak

İnşaat izinlerindeki süreç kolaylaşacak

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında, Başbakanlık merkez binada toplandı.

Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç ile sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, ilgili bakanların bürokratları katıldı.

Eylem planı, "Zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız" hadisine işaret edilerek "Kolaylaştırdık" başlığıyla tanıtıldı. 

Başbakan Yardımcısı Akdağ, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, YOİKK'in, 2016'da Başbakan Yardımcısı başkanlığında, yatırımlar ile ilgili bakanların kurul üyeliğine getirilmesiyle daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu söyledi.

TOBB'un şemsiyesi altında, TİM, TÜSİAD, YASED ve MÜSİAD'ın bir araya gelerek bir sipariş listesi oluşturduğunu kaydeden Akdağ, bu sipariş listesinin önce teknisyenlerle beraber müsteşarlar tarafından, daha sonra bakanlar seviyesinde değerlendirildiğini aktardı. 

Çalışma şeklinde bir reform yaparak işe başladıklarını belirten Akdağ, özellikle bakanlarla birebir birçok toplantı gerçekleştirdiklerini, konular ortaksa ikişerli, üçerli toplantılar yaptıklarını söyledi.

Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) Endeksi'ni de dikkate aldıklarını ifade eden Akdağ, "İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde iki yıl içerisinde Türkiye'yi ilk 20'ye sokmayı hedef aldık ve çalışmalarımızı bu yönde ilerlettik. Türkiye'nin bunu hak ettiğine inanıyoruz. Böylece 2017-2018 için 100'ün üzerine kalem ihtiva eden bir eylem planı hazırladık. Hedefimiz, bu sene bu eylemlerin bütününü hayata geçirmektir." vurgusunu yaptı. 

"Bu ay içerisinde bu yasayı da tamamlamış olacağız"

İş ve yatırım ortamını büyük ölçüde kolaylaştırdıklarını belirten Akdağ, büyük reform alanlarını değerlendirmeye aldıklarını, şirket kuruluş işlemleri, icra-iflas mevzuatı, inşaat izinleri ve tapu işlemleri, e-belediye uygulamaları, telekominikasyon altyapı izinleri, dış ticaret işlemleri, finansmana erişim, vergi ödemeleri gibi hususlarda eylem planını harekete geçirdiklerini bildirdi. 

Akdağ, iki kanun tasarısı hazırladıklarını, bunlardan birinin birçok kanunda değişiklik yapan bir tasarı olduğunu söyledi. Tasarının, TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin ardından TBMM Genel Kuruluna indiğini ifade eden Akdağ, emeği geçenlere teşekkür etti. Akdağ, "Bu ay içerisinde bu yasayı da tamamlamış olacağız. Mesele sadece kanun yapmak değil ikincil ve idari düzenlemeler var. Eylem planının birçok adımı halihazırda atılmış durumda." dedi. 

Eylem planındaki bazı temel noktalara ilişkin de bilgiler aktaran Akdağ, şunları söyledi:

"Şirket kuruluşuyla ilgili olarak yaptığımız önemli işlerinden birisi Ticaret Sicil Müdürlüklerinde kolayca şirketlerin kurulmasını sağlamak. Şu anda 7 adımla yapılan şirket kurma işlemini bir prosedüre indiriyoruz. İmza ve defter onaylarını yalnızca ticaret sicil müdürlüklerinde gerçekleştiriyoruz. Ticaret sicil müdürlüklerinde SGK kayıtları otomatik olarak gerçekleşecek. Rekabet Kurumu payını, doğrudan doğruya ticaret sicil müdürlüklerinde alarak yatırımcılarımızı banka ya da başka bir yere göndermeyeceğiz. Limited şirket kuruluşu aşamasında talep edilen yüzde 25'lik sermaye blokajı şartını kaldırarak burada da yeni bir kolaylık getiyoruz. Maliye Bakanlığı memurlarının her şirkete yoklamaya gitmesi ancak şirketin ticari hayatına bundan sonda başlayabilme şartını da ortadan kaldırıyoruz. Elbette maliyemiz, gerekli gördüğü şirket kuruluşlarında yine risk bazlı bir değerlendirme yapabilecek."

İcra-iflas mevzuatına ilişkin ise Akdağ, yeni bir kurtarma anlaşması tesis edeceklerini belirtti. İcra-iflas kanunu üzerinde Adalet Bakanlığının uzun zamandır çalıştığını dile getiren Akdağ, mevcut kanunun piyasanın işini görmediğini, 6, 7, 8 sene süren iflas ertelemelerinin hem alacaklıları hem bankaları sıkıntıya düşürdüğünü, piyasada bir istikrarsızlığa neden olduğuna dikkati çekti.

Akdağ, iflas erteleme döneminde 5-8 seneye kadar süren sürecin, yeni düzenleme ile azami 23 ay ile sınırlandırılacağını söyledi.

Recep Akdağ, inşaat izinleri ve tapu işlemlerinin kolaylaştırılması konusunda ise inşaat izinleri sürecindeki 18 işlemi, 6'ya indireceklerini bildirdi. 

İnşaatın tamamlanmasından sonra elektrik bağlantısı için gereken prosedürleri azalttıklarını, yatırımcının elektrik dağıtım şirketine başvurmasının yeterli olacağını dile getiren Akdağ, kazı izni için ayrıca belediyeye gitmek durumunda kalınmayacağını ve işin de zamanında halledileceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, İçişleri Bakanlığının, e-belediye uygulamasıyla, dijital platformla belediyelere kolaylık sağlayacağını ifade etti. Akdağ, bu konuda pek çok belediyenin uygulamaya katılmak için Bakanlığa müracaat ettiğini kaydetti. 

Vatandaştan dronelu kapsama alanı çözümü

Telekominikasyon açısından altyapı kazı işlemlerini kolaylaştırdıklarını söyleyen Akdağ, şöyle konuştu:

"Kırsalda telefon ve internete erişimi yaygınlaştırıyoruz. Bu, hayvancılık yatırımı yapacak kimseler için ya da ülkenin özellikle geniş alanlara sahip şehirlerinde, ilçelerde yatırım yapacak kişiler için çok önemli. Kendi şehrim Erzurum'dan biliyorum. Şehrin meralarına, geniş alanlarına doğru gittiğinizde genellikle mobille alakalı sıkıntılar çıkıyor. Vatandaşlarımız zaman zaman birtakım inovatif çözümler buluyor. Geçen köyün birinde drone ile 10-15 metre yükseğe kadar telefonu çıkarıyorlar, ona bluetooth ile bağlanarak görüşme yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla baz istasyonlarının kurulması hususunda birtakım kolaylıklar getirerek köylümüzün, çiftçimizin, hayvancılık yapan vatandaşlarımızın ya da diğer yatırımcılarımızın telefona, geniş bant internete erişimini kolaylaştıracağız."

Akdağ, dış ticaretin kolaylaştırılmasına ilişkin, "Dış ticaret işlemlerinde tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri, yük teslimat formu (ordino) ve benzeri masrafların azami bedellerini belirlemek üzere bakanlıklarımızı yetkilendiriyoruz. Uymayanlar için cezai şart getiriyoruz. Gümrük müşavirlerinin aldıkları ücretlere üst sınır koyuyoruz." açıklamasında bulundu. 

İthalat ve ihracat işlemlerinde tek pencere sistemiyle bütün ilgili kurumların işlemlere entegre olmasını sağladıklarını belirten Akdağ, "Dolaşım ve menşe ispat belgelerinin elektronik ortama taşınması konusunda hızlı çalışmalar yürütüyoruz. Gümrük Bakanlığımız ve TOBB, TİM, TESK ile gerçekleştirdiğimiz ortak proje ile bundan sonra bu belgeler elektronik ortamda verilebilecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımıza bağlı denetçilerin çalışma saatlerini uzatıyoruz. Böylece gümrüklerde denetim için uzun bekleme sürelerini kısaltacağız." diye konuştu. 

"Taşınır rehni konusunda kapsamı genişletiyoruz"

Finansmana erişim konusunda getirilen kolaylıkların da bulunduğunu ifade eden Akdağ, şunları kaydetti:

"Özellikle taşınır rehni konusunda kapsamı genişletiyoruz. Aslında taşınır rehniyle yaklaşık 1,5 sene önce Türkiye'de önemli adımlar atmıştık. Kanunun yapısından dolayı, bir defa rehnedilecek taşınırın seri numarası, üretim numarasıyla kayıt altına alınması gerekiyor. Birtakım stok mallarda benzeri rehin edilebilecek bazı mallarda bu mümkün değil. Dolayısıyla buna da imkan veren kanun maddeleri oluşturmak gerekiyor. Ayrıca sürecin bütününün rehnedilmesi konusunda da yenilikler getirdik. Mevcut uygulamada diyelim stoklarınızda 5 kutu pamuk var. O pamuklar hangi kutunun içindeyse ancak onu rehin edebiliyorsunuz. Yani o pamuk satılır, yerine yeni pamuk koyarsanız, olmuyor. Yer değiştirirse bu sistem işlemiyor. Paketle beraber bu problemi çözüyoruz. Pamuğu, pamuğun dönüştüğü ipliği, ipliğin kumaşa, kumaşın faturalı satışa ve sonuçta paraya dönüşüne kadar tüm süreçleri rehne konu hale getiriyoruz. Paketle beraber taşınır rehni için çok değerli bir platform ortaya çıkarmış oluyoruz."

Başbakan Yardımcısı Akdağ, vergi ödemenin basitleştirilmesi konusunda yapılan uygulamalara yönelik ise, "Aylık verilen SGK-Muhtasar beyannamelerini birleştiriyoruz. Özel sektörümüzün talepleri dolayısıyla temmuz ayına kadar bir geçiş süreci kondu. Böylece yatırımcılarımızın yıl içerisinde daha az beyanname doldurmalarını ve zamandan tasarruf etmelerini sağlıyoruz. 2018 ve 2019 yıllarında imalat sanayii ile Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnası sağlıyoruz." ifadesini kullandı. 

Bu eylemlerin bütününü ilk altı ay içerisinde tamamlayacaklarını bildiren Akdağ, "İkinci altı ay için ya da ikinci ve sonraki çeyrekler için bu eylem planına ilaveler getirebiliriz. Statik, üstünde hiç dokunulmayacak, herhangi bir şey ilave edilmeyecek bir eylem planı değil özellikle uluslararası indekslerde Türkiye'nin haklı yerini süratle yukarıya çıkarmak için böyle hızlı, yoğun bir çalışma yaptık. Buna ilaveler gelebilir." dedi.

Yorum Yaz

Benzer Haberler

Tapu harcında kasım ayı bitmeden tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı
  • 30.11.2021 16:01

Tapu harcında kasım ayı bitmeden tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı

Tapu işlemlerinden elde edilen harç geliri 29 Kasım itibarıyla 20 milyar lirayı ...

Tapuda işlemler Türkiye'ye dağıtılacak, vatandaş sıra beklemeyecek
  • 25.05.2018 16:04

Tapuda işlemler Türkiye'ye dağıtılacak, vatandaş sıra beklemeyecek

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, vatandaşların tapuda randevu alırken ve işlem ...

İnşaat izinlerindeki bürokratik işlemler azalıyor!
  • 21.02.2018 10:11

İnşaat izinlerindeki bürokratik işlemler azalıyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ''İnşaat izinleri ve tapu işlemlerini kolaylaşt ...

Türkiye'de depreme dayanıksız konut sayısı belli oldu!
  • 27.03.2021 08:45

Türkiye'de depreme dayanıksız konut sayısı belli oldu!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de 6,7 milyon riskli bina olduğu ...

Bosch XL ve XXL buzdolabı modelleri ve fiyatları!
  • 23.12.2020 13:27

Bosch XL ve XXL buzdolabı modelleri ve fiyatları!

Bosch XL ve XXL buzdolabı modelleri, fiyatları ve tüm seri modellerinin başlangı ...