maritbet girişmaritbet
Enerji sektörüne "Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli"

Enerji sektörüne "Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli"

Enerji sektöründe kullanılan endüstriyel kontrol sistemlerinin siber güvenliğini iyileştirme ve bu kontrol sistemlerinin siber dayanıklılığına, yeterliliğine ve olgunluğuna ilişkin esaslar belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, enerji sektöründe kullanılan endüstriyel kontrol sistemlerinin siber güvenliğini sürekli olarak gelişen ihtiyaç ve tehditlere göre iyileştirmeye, asgari kabul edilebilir güvenlik seviyesini tanımlamaya ve bu kontrol sistemlerinin siber dayanıklılığına, yeterliliğine ve olgunluğuna ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmelik, elektrik iletim ve dağıtım lisansı sahibi, geçici kabulü yapılmış ve işletmedeki kurulu gücü 100 megavat elektrik ve üzeri lisansa sahip her bir elektrik üretim tesisi, boru hattıyla iletim yapan doğal gaz iletim lisansı, sevkiyat kontrol merkezi kurmakla yükümlü doğal gaz dağıtım lisansı, depolama lisansı (LNG, yer altı), ham petrol iletim lisansı ve rafinerici lisansı sahibi tüzel kişilerden oluşan kuruluşların endüstriyel kontrol sistemlerinin güvenliğine ilişkin uygulanacak hükümleri kapsayacak.

Organize Sanayi Bölgesi dağıtım ve üretim lisansı sahipleri ise kapsam dışında tutulacak.

Yetkinlik modeli kapsamında üç temel yetkinlik seviyesi belirlenirken, yükümlü kuruluşların sahip olmaları gereken yetkinlik seviyesi, EPDK tarafından belirlenen sektörel kritiklik dereceleriyle tespit edilecek.

Kurum tarafından yapılacak güncellemelerle 3 yıllık periyotlarda kontrol maddeleri ve kontrol maddeleri için tespit edilen yetkinlik seviyeleri değiştirilebilecek.

"Yetkinlik modeli" uygulama yükümlülüğü, Kurum tarafından kritiklik dereceleri belirlenip yükümlü kuruluşlara tebliğ edildiğinde başlayacak.

Yönetmelik kapsamında denetim yapma yetkisi verilen firmaların unvanları, Kurumun internet sitesinde yayımlanacak.

Öte yandan, Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Bilişim Güvenliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

  • Etiketler:

Yorum Yaz