maritbet girişmaritbet
Deprem bölgesinde yeminli mali müşavirlerce düzenlenen tasdik raporlarında kolaylık

Deprem bölgesinde yeminli mali müşavirlerce düzenlenen tasdik raporlarında kolaylık

Yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek tasdik raporlarında, deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen yerlerde, defter ve belgelerin zayi olduğuna ilişkin belge sunulması durumunda, ait olduğu dönemlere ilişkin karşıt inceleme tutanağı aranmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği" ile depremler nedeniyle mücbir sebep ilan edilen yerlerde bulunan mükelleflere ilişkin yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek tasdik raporlarında karşıt inceleme tutanağının aranıp aranmayacağına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bu kapsamda, yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek tasdik raporlarında, mücbir sebep ilan edilen yerlerdeki mükellefler nezdinde yapılacak karşıt incelemelerde, söz konusu mükelleflerin defter ve belgelerinin zayi olduğuna ilişkin zayi belgesi sunmaları durumunda bu defter ve belgelerin ait olduğu dönemlere ilişkin karşıt inceleme tutanağı aranmayacak.

Zayi belgesi iş yerinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemelerinden alınabileceği gibi il ve ilçe idare kurullarından da alınabilecek.

Böylece, depremden etkilenen illerdeki mükellefler ile bu kişilerle ticari ilişkide bulunan mükelleflerin katma değer vergisi iadelerini yeminli mali müşavirlerce düzenlenen tasdik raporlarıyla almasında süreç hızlandırılırken, söz konusu mükelleflerin olası mağduriyetlerinin giderilmesi sağlandı.

  • Etiketler:

Yorum Yaz