Başakşehir’deki millet bahçesinin imar planı değişikliği askıda!

Başakşehir’deki millet bahçesinin imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli Başakşehir İlçesi Ziyagökalp Mahallesi’ndeki millet bahçesine ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği askıya çıkarıldı.

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Ziyagökalp Mahallesi, millet bahçesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıklama yaptı. 

Yapılan açıklama şu şekilde; 
Bakanlığımızın 10.04.2019 tarihli ve E.85458 sayılı yazısı ile; İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Ziyagökalp Mahallesi'nde E=0.03, Yençok=6.50m yapılanma koşullu “Açık ve Yeşil Alanlar (Millet Bahçesi)” kullanımı amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin Cumhurbaşkanlığı 1 No'lu Kararnamesi'nin 97. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca Bakanlığımızca 10.04.2019 tarihinde re'sen onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 11.04.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

  • Etiketler:

Yorum Yaz