maritbet girişmaritbet
"7 bin 47 kamu konutunun satışını tamamladık"

"7 bin 47 kamu konutunun satışını tamamladık"

Bakan Kurum, yaklaşık 1,8 milyar lira olan 7 bin 47 kamu konutunun satışını tamamladıklarını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunda, önemli mevzuat düzenlemelerine ilişkin açıklama yaptı. Yeni düzenlemelerle parsel bazlı imar planı değişiklikleri yapılmasının önüne geçildiğini belirten Kurum, imar planı değişiklikleri sonucunda, meydana gelen değer artışının kamuya döndürülmesinin sağlandığını, yapı kayıt belgesi alan yapılarda ilave inşaat alanı ihdas edilmemesi şartıyla güçlendirme yapılabilmesine imkan tanındığını söyledi.

Coğrafi Bilgi Sistemler Kanunuyla, kurumlar arasında coğrafi verilere erişimin, paylaşımın ve kullanımın bedelsiz bir şekilde coğrafi bilgi platformu üzerinden yapılmasını sağladıklarını aktaran Kurum, yarım kalan veya başlanmayan hiçbir kentsel dönüşüm projesinin olmaması ve sürecin durmaması adına tek taraflı fesih dönemi başlatıldığını, buna bağlı olarak müteahhitlik sektörünün de disipline edildiğini vurguladı.

Kentsel dönüşümde müteahhidin üçüncü kişilere olan borcundan dolayı vatandaşların taşınmaz mülklerine haciz ve tedbir uygulanmamasının sağlandığını dile getiren Kurum, "Ayrıca Kartal'da ve Kağıthane'deki gibi riskli yapıların bulunduğu alanlarda dönüşüm uygulamalarını Bakanlığımızın resen yapmasının önü açıldı. Ben bu anlamda, tüm milletvekillerimize ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye Mekansal Strateji Planı 2021'de tamamlanacak

Bakan Kurum, 2021'de tamamlayacakları Türkiye Mekansal Strateji Planı'yla iç ve dış yatırımların önünü açacaklarını, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek şehirler oluşturacaklarını, altyapı ve hizmetlerin şehirlere dengeli dağılımını sağlayacaklarını ifade etti. Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nın Mekansal Stratejik Planı'nın en önemli ayağını oluşturduğunu aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, belediyelerimize ücretsiz olarak vereceğimiz coğrafi uygulamaları barındıran, Kent Bilgi Sistemi Projesi'ni başlattık. İstanbul Esenler'de kurduğumuz 60 bin konutluk akıllı şehirde Akıllı Şehir İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi oluşturuyoruz. Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yönetmeliği ile yeni bir uzmanlık kolu oluşturduk. Böylece kamu kurumlarımızda nitelikli personel çalıştırılmasını ve genç nüfusun istihdam edilmesini sağladık. Yerel yönetimlerimize vatandaşa daha etkin, kaliteli, şeffaf ve hesap verilebilir hizmet sağlayacakları coğrafi uygulama yazılımları geliştirdik. e-Belediye Bilgi Sistemi ile entegre ettik. Böylece mükerrer veri üretiminin önüne geçerek kaynak tasarrufu sağladık. Mekansal planlama süreçlerini standart bir yapıda sürdürebilmek için, e-Plan Otomasyon Sistemi uygulamasını 20 Aralık'ta hizmete açacağız."

Kayıpların yaşanmaması için hazırladıkları İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı ile 541 eylem ve bu eylemlerden sorumlu kuruluşları belirlediklerini aktaran Kurum, 81 ilin valiliğine ve tüm belediyelere, İklim Değişikliği ve Afet Önlemleri Genelgesi'ni gönderdiklerini dile getirdi.

Tüm bölgelere ait iklim değişikliği eylem planlarını tamamladıklarını belirten Kurum, şunları söyledi:

"30 büyükşehir belediyemizin Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlarını hazırlamaları için yönetmelik ve teknik kılavuz çalışmalarımız devam ediyor. İklim değişikliğiyle mücadelemizin en önemli ayağı olan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık Projesi'dir. Bu projeyle bugüne kadar 50 bin kurum binasında sıfır atık sistemine geçtik. 17 milyon tonun üzerinde değerlendirilebilir atığı geri dönüşüme kazandırdık. Hedefimiz, 2023 yılına kadar bütün Türkiye'de Sıfır Atık Sistemi'nin kurulumunu tamamlamak, geri kazanım oranını yüzde 35'e çıkarmak ve bu kapsamda yıllık 20 milyar lira tasarruf etmek ve 100 bin kişiye istihdam sağlamaktır. Ülkemizde bir ilk olan, Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulmasını amaçlayan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre Komisyonunda kabul edildi. Bu düzenlemeyle Depozito İade Sistemi'ni etkin şekilde, tek bir merkezden yönetecek ve sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Depozito İade Sistemi'yle yıllık 20 milyar adedi aşan içecek ambalajlarının yüzde 90'ı geri dönüşüme ulaştıracak ve her yıl en az 1 milyon ton ilave atığı geri dönüşüme tabi tutacağız. Kanunun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde zorunlu depozito uygulamasını, inşallah 2022 yılında başlatacağız. Katı atık düzenli depolama tesisi sayısını bugün itibarıyla 90'a çıkardık. Bu sayede, 1185 belediyede 65 milyon vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Katı Atık Programı ile yerel yönetimlerimize toplam 90 milyon lira destek sağladık. 2020 yılı sonuna kadar 50 milyon lira daha destek sağlayacağız. Sıfır Atık Mavi Hareketi'yle bugüne kadar 80 bin ton deniz çöpünü topladık ve bertarafa gönderdik. Denizlerimizin korunması adına bugün 305 kıyı tesisinde gemilere atık alım hizmeti veriyoruz. Mavi bayraklı plaj sayımızı 486'ya çıkardık."

"Belediye nüfusunun yüzde 89'una atık su arıtma hizmeti verdik"

Arıtma tesisleriyle belediye nüfusunun yüzde 89'una atık su arıtma hizmeti verdiklerine işaret eden Kurum, "İnşallah 2023 yılına geldiğimizde, hiçbir atık su arıtılmadan doğaya deşarj edilmeyecek. Atık su arıtma tesisi yönetimlerini teşvik etmek amacıyla 2020 yılı enerji teşvik ödemeleri için de 153 milyon lira ödenek ayırdık." ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimlerin çevre yatırımlarına 2019-2020 yıllarında, araç, proje ve enerji teşvikleri için 1 milyar 250 milyon lira destek sağladıklarına dikkati çeken Kurum, Avrupa Birliği fonlarından da sağlanan yaklaşık 1 milyar avroluk hibe desteği ile çevre yatırımlarını gerçekleştirdiklerini ve bu kapsamda 35 ilde içme suyu, atık su ve katı atık yönetimi alanında 30 projeyi tamamladıklarını söyledi. Bakan Kurum, 18 altyapı projesinin yapım çalışmaları ise devam ettiğini anlattı.

Çevresel Etki Değerlendirmesi'yle çevresel etkisi olabilecek tesislere gerekli önlemleri aldırdıklarını belirten Kurum, "Bugün itibarıyla 33 bin 202 tesisimize Çevre İzin ve Lisans Belgesi düzenledik. 2020 yılının ilk 10 ayında denetimlerimizle çevreyi kirleten 239 tesisin faaliyetini durdurduk. 4 bin 47 tesise 202 milyon lira idari yaptırım uyguladık. Ülkemizde ürün ve hizmet grupları için geliştirdiğimiz ve bunların çevre dostu olduğunu gösteren Çevre Etiket Sistemini hayata geçirdik. 2002 yılına kadar, 8 olan hava kalitesi ölçüm istasyonu sayısını bugün 355'e çıkardık." bilgilerini verdi.

Ekolojik koridorlar 2023'e kadar tamamlanacak

Bakan Kurum, ekolojik koridorları 2023 yılına kadar tamamlamayı hedeflediklerini vurgulayarak "Ekolojik koridorlarla, millet bahçeleriyle ülkemizi bir uçtan diğer uca yeşil ağlarla örüyoruz. Ekolojik koridorlarımızın pilot uygulamalarını 22 ilimizde başlattık. Ekolojik koridorların bir parçası olan 81 ilde 81 milyon metrekare yapmayı hedeflediğimiz millet bahçeleri projemiz devam ediyor. 77 ilde toplam büyüklüğü 50 milyon metrekareyi bulan 272 millet bahçesi projesi yapıyoruz. 22 ilde 6 milyon metrekare büyüklüğünde 35 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdik ve vatandaşımızın hizmetine açtık." dedi.

Bakan Kurum, 237 millet bahçesinin yapım, projelendirme ve yer seçim çalışmalarının ise devam ettiğini belirterek "İnşallah 2023 yılına kadar diğer millet bahçelerimizi açarak, 81 ilde, 81 milyon metrekare millet bahçemizi milletimizin kullanımına sunmuş olacağız. Ekolojik koridorların en önemli noktalarını doğal korunan alanlarımız oluşturuyor. Son 2 yılda korunan alan büyüklüğümüzü yüzde 10,6'ya çıkardık. Bu oranı, OECD ortalaması olan yüzde 17'ye çıkarmak için çalışmalarımız devam ediyor. 2020 itibarıyla ülkemizdeki 3 bin 402 korunan alanın büyüklüğü yaklaşık 83 bin kilometrekaredir. Özel Çevre Koruma Bölge sayısı ise 18'dir." diye konuştu.

İller Bankasının, son 18 yılda yerel yönetimlere öz kaynaklardan toplam 59 milyar lira destek sağladığını aktaran Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Yine Su Kanalizasyon Ve Altyapı Projeleri (SUKAP) kapsamında, 1400 proje için 11 milyar 567 milyon lira kaynak aktardık. 2003-2020 yılları arasında SUKAP dahil yaklaşık 7,6 milyar lira hibe sağladık. Uluslararası finans kuruluşlarıyla imzalanan anlaşmalarla 2 milyar 169 milyon avro finansman sağladık. Yerel yönetimlere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden 2002 yılında 4,7 milyar lira kaynak aktarılırken, 2019 yılında bu rakam 76,5 milyar liraya çıkarılmıştır. Belediyelerimizin gelirlerinin artırılması için çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. KÖYDES Projesi'yle 2005-2020 yılları arasında toplam 15 milyar 225 milyon 908 bin lira ödenek ayrıldı. Türkiye Emlak Katılım Bankamızla başta inşaat ve gayrimenkul sektörü olmak üzere üretimi ve reel sektörü desteleyecek finansal çözümler geliştiriyoruz. Emlak Bankasını, geçtiğimiz yıl Türk finans sektörüne Türkiye Emlak Katılım Bankası olarak geri kazandırdık. 2020 yılı kurumsal faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yıl oldu. Bankamızın bugün itibarıyla aktif büyüklüğü 16,2 milyar liraya ulaşmıştır. Bu yılın sonunda 51 şube ve 20 milyar lira aktif büyüklüğe ulaşmayı, 2021 yılı sonunda 101 şubeyle istihdama önemli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. Emlak Katılım, kaynak çeşitliliği anlamında önemli bir fon toplama aracı olan kira sertifikası ihraçlarına devam ediyoruz. Şimdiye kadar 2 milyar 826 milyon lira tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirdik. Hazine taşınmazlarımızın yönetimi ve planlanmasına dair önemli çalışmalar yürüttük, üretimi ve yatırımı destekleyici yeni projeler hayata geçirdik. 2B arazileri ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışında 894 bin hak sahibini tapularına kavuşturduk. Satışı yapılan 642 bin taşınmazın toplam satış bedeli yaklaşık 14 milyar lira oldu. Çiftçilerimizin üretimini desteklemek amacıyla 51 bin 600 vatandaşımıza 567 milyon metrekare tarım arazisini ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden kiraladık. Tıbbi, aromatik ve süs bitki türleri ile ceviz, badem, Antep fıstığı, zeytin başta olmak üzere ağaçlandırma faaliyetlerini desteklemek ve yerli üretimi teşvik etmek amacıyla 7,1 milyon metrekare taşınmazı kiraladık."


"7 bin 47 kamu konutunun satışını tamamladık"

Eğitim, sağlık ve spor faaliyetlerini desteklemek amacıyla yaklaşık 27 milyon metrekare büyüklüğünde Hazine taşınmazını kurumlara tahsis ettiklerini ifade eden Kurum, yaklaşık 1,8 milyar lira olan 7 bin 47 kamu konutunun satışını tamamladıklarını ve bu kapsamda yaklaşık 1, 2 milyar lira tahsil ettiklerini söyledi.

Tapu ve kadastro faaliyetleri kapsamında da Hazineye 2019 yılında 12,2 milyar lira, 2020 yılı Ekim itibarıyla da yaklaşık 16,2 milyar lira harç geliri sağladıklarını vurgulayan Kurum, "Vatandaşlarımızın, tapu ve kadastro müdürlüklerine gitmeden işlem başvurusu yapabilmesi için web-tapu sistemini kurduk. Yeni başlattığımız QR kodlu yeni tapu senetlerimiz ile vatandaşlarımız artık QR kodunu telefonlarına okutarak taşınmazın ada, parsel ve harita bilgilerine erişebilirler." dedi.

Yurt dışında bulunan vatandaşların ve yabancıların, işlemlerini bulundukları ülkelerden yapabilmesini sağlamak amacıyla Berlin Temsilciliğini açtıklarını dile getiren Kurum, diğer ülkelerde de temsilcilik açılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Bakan Kurum, yabancıların Türkiye'de yapacakları gayrimenkul yatırımlarını teşvik etmek amacıyla 6 dilde hizmet veren Yabancı Bilgi Portalı projesini tamamladıklarını kaydetti.

AA

Yorum Yaz

Benzer Haberler

İlk Evim İlk İşyerim projesine başvuru sayısı 8 milyon oldu!
  • 29.10.2022 15:37

İlk Evim İlk İşyerim projesine başvuru sayısı 8 milyon oldu!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İşyerim projesinde başvuru ...

Göcek Körfezi, 6 etaplı projeyle korunacak!
  • 17.03.2022 09:24

Göcek Körfezi, 6 etaplı projeyle korunacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Göcek Körfezi’ni koruyacak 6 e ...

Türkiye ve Angola şehircilik alanında iş birliği yapacak!
  • 11.03.2022 10:06

Türkiye ve Angola şehircilik alanında iş birliği yapacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Angola Bayındırlık ...

Yerli üretim, Hazine taşınmazları ile destekleniyor!
  • 15.02.2022 13:39

Yerli üretim, Hazine taşınmazları ile destekleniyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ilaç ve kozmetik sektöründe yo ...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi resmen değişti!
  • 29.10.2021 09:22

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi resmen değişti!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik ...