TOKİ’ye 2 taşınmaz devredildi

TOKİ’ye 2 taşınmaz devredildi

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait 2 taşınmazın Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilmesine karar verdi

 

 

 

ÖYK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre,Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye (Türkşeker A.Ş.) ait Ağrı İli, Merkez İlçesi, Yolugüzel köyündeki 273.514,47 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın, Doğubeyazıt İlçesindeki 30.472,09 metrekare yüzölçümlü taşınmazın,  "afet konutu uygulaması çalışmalarında kullanılmak üzere" bedelsiz Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) devredilecek.

Kurul, devre konu taşınmazların bir bölümü üzerinde ilgili idareler arasında yapılacak teknik mutabakat sonucu kanalizasyon ve atık su deşarj kanalları için Ağrı Şeker Fabrikası lehine bedelsiz ve süresiz irtifak hakkının tesis edilmesi ve bu hususun taraflarca protokole bağlanmasına, söz konusu taşınmazın devrinin, ilgili kurum ve kuruluşlardan(Kültür ve Turizm Bakanlığı ve benzeri) gerekli izinlerin alınması ve tahsis nedeninin tapuya derci suretiyle yapılmasına karar verdi.

Maliye Hazinesine bedelsiz devredilen ve Maliye Hazinesine tescil işlemleri tamamlanan taşınmazlardan anılan karar ekinde yer alan, Ağrı İli, Suçatağı köyü, Boşik Tarafı mevkiindeki 38.400,00 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın ise özelleştirme kapsam ve programına alınarak bedelsiz olarak Türkşeker A.Ş.'ye devredilmesine, devir işlemlerinin Türkşeker A.Ş. ve ilgili kuramlar tarafından yerine getirilmesi ve tarafların lüzum gördükleri sair konuları düzenleyecekleri protokol veya protokoller ile tespit etmelerine karar verildi.

 

 

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Kurul ayrıca, Maliye Hazinesi olan Elazığ-Merkez İmar Planında değişikliğe gitti.

Buna göre, Kurul, Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait Elazığ İli, Merkez İlçesi, Sürsürü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2240 ada 1 parsel, 2244 ada 1 parsel, 10 ada 46, 94 ve 322 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alan üzerinde; Konut Alanı (Emsal: 1.30, Hmax: 15.50 metre), Ticaret Alanı (Emsal: 1.50, Hmax: Serbest), İlköğretim Tesis Alanı (Emsal: 0.60, Hmax: Serbest),

Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu (Emsal: 0.30, Hmax: 7.50 metre), Belediye Hizmet Alanı (Emsal: 0.60, Hmax: Serbest), Yeşil Alan ve Yol fonksiyonları önerilmesine ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğini onayladı.

  • Etiketler:

Yorum Yaz