maritbet girişmaritbet
Hazine taşınmazlarıyla ilgili yeni karar Resmi Gazete'de!

Hazine taşınmazlarıyla ilgili yeni karar Resmi Gazete'de!

Destek kararı alnınan yatırımlarda, yatırımcılar lehine Hazine taşınmazları üzerinde doğrudan 49 yıl bedelsiz irtifak hakkı tesis edilecek.

Ekonomi Bakanlığınca desteklenmesine karar verilen ve Bakanlar Kurulunca Destek Kararı alınan yatırımlar için Hazine taşınmazları üzerinde yatırımcılar lehine irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesi ile taşınmazların bedelsiz devredilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Maliye Bakanlığının Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, destek kararı alınan yatırımlar için yatırımcılar lehine Hazine taşınmazları üzerinde doğrudan, 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek. İrtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlar üzerindeki yapı ve tesislerin işletilmesinden veya işlettirilmesinden elde edilen hasılattan pay alınmayacak.

Destek kararında belirlenen yatırım süresi içinde ve tesisin işletme dönemi boyunca gerçekleştirilmesi gereken taahhütlerin takibi Ekonomi Bakanlığınca yapılacak.

Ekonomi Bakanlığınca yatırım tamamlanma vizesinin yapılması ve işletmenin faaliyete geçmesini müteakip destek kararında belirtilen istihdam sayısına beş yıl süreyle uyulacak.

Yatırımcı tarafından talep edilmesi, yatırımın tamamlandığının ve destek kararında belirtilen istihdam sayısına beş yıl süreyle uyulduğunun belirlenmesi halinde tapuda, Hazine adına tescilli olup irtifak hakkı tesis edilen taşınmazların mülkiyeti yatırımcıya bedelsiz devredilecek.

İrtifak hakkının veya kullanma izninin destek kararında belirtilen süre ve koşullar çerçevesinde üçüncü kişilere devredilmesi Ekonomi Bakanlığının iznine ve Başbakanlığın onayına tabi olacak.

Yatırımın gerçekleşmemesi veya proje bazlı desteklerden faydalanmasına mesnet teşkil eden taahhütlerin yerine getirilememesi, yatırımcı tarafından talep edilmesi ve Ekonomi Bakanlığınca uygun görülmesi halinde proje, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında değerlendirilebilecek.

Kamudan kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere yatırımın belirlenen süre içinde gerçekleştirilmesinden yatırımcı sorumlu olacak. Yatırımcının Destek Kararında öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve işlem tesis edilmemesi veya yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde irtifak hakkı tapudan terkin edilecek veya kullanma izni sözleşmesi İdarece feshedilecek.

İrtifak hakkı veya kullanma izninin sona ermesi durumunda makine, teçhizat ve demirbaşlar hariç diğer yapı ve tesisler Hazineye intikal eder ve bundan dolayı lehine irtifak hakkı tesis edilen veya adına kullanma izni verilen yatırımcı tarafından ya da üçüncü kişilerce her hangi bir hak ve talepte bulunulamayacak.

İrtifak hakkının tapuya tesciline veya kullanma izni sözleşmesinin notere tasdik ettirilmesine ilişkin işlemler ile bu hakların devri ve terkini, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri mali yükümlülükler yatırımcı tarafından karşılanacak.

Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.

Yorum Yaz

Benzer Haberler

Hazine arazileri vatandaşın ev yapabilmesi için satışa çıkıyor!
  • 30.05.2022 09:02

Hazine arazileri vatandaşın ev yapabilmesi için satışa çıkıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine arazilerini va ...

Hazine arazileri yarı bedelle çiftçilere verilecek
  • 13.07.2020 09:18

Hazine arazileri yarı bedelle çiftçilere verilecek

Hazine’ye ait arazilerin çiftçilere kiralanması binlerce ailenin yüzünü güldürdü ...

Hazineye ait bin 793 taşınmaz çiftçilere kiralandı
  • 19.11.2018 09:08

Hazineye ait bin 793 taşınmaz çiftçilere kiralandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hazineye ait bin 793 taşınmazımızı çift ...

Hazine arazilerinin kiralanabilmesi için son fırsat!
  • 17.11.2018 09:42

Hazine arazilerinin kiralanabilmesi için son fırsat!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hazine arazilerinin çiftçilere kiralanma ...

Hazine arazileri çiftçilere kiralanacak
  • 14.09.2018 10:42

Hazine arazileri çiftçilere kiralanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, hazineye ait tarım arazilerinin kiralanması il ...