Uluslararası Para Fonu

IMF, Türkiye ekonomisini değerlendirdi

Genel Zeynep Karabağ 29.07.2015
IMF, "Yüksek dış finansman ihtiyacı, Türkiye'nin ters sermaye akımlarına karşı kırılganlığının sürmesine neden oluyor"
Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye'nin sermaye çıkışlarına karşı kırılganlığının sürdüğünü belirterek, kırılganlıkların hafifletilmesi için cari açığın azaltılmaya devam edilmesi, reel faizlerin pozitifte tutulması ve döviz rezervlerinin artırılması tavsiyelerinde bulundu. 

IMF'den bugün yayımlanan "2015 Dış Sektörler" raporuna göre, başta petrol fiyatlarındaki düşüş olmak üzere yılın başından bu yana yaşanan gelişmeler, Türkiye ekonomisinin dış pozisyonunu nispeten güçlendirirken, yüksek dış finansman ihtiyacı sermaye çıkışlarına yönelik kırılganlıkları tetikledi. 

Türkiye'nin döviz rezervlerinin halen düşük olduğuna işaret edilen IMF raporunda, "Uluslararası Net Yatırım Pozisyonu'nun cari açık yeterli derecede azaltılmadığı sürece kötüleşmeye devam edeceği" uyarısına yer verildi. 

IMF, aynı zamanda yüksek dış finansman ihtiyacının, Türkiye'yi ters sermaye akımlarına karşı kırılgan hale getirdiğini vurgulayarak, şu tavsiyelerde bulundu:

"Cari açığın daha fazla azaltılması kırılganlıkların hafifletilmesi için gerekli. Para politikası, reel faiz oranlarını kesin olarak pozitif alanda tutulmalı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), net uluslararası rezervlerini artırmalı ve döviz kuruna yönelik müdahalelerini, aşırı dalgalanma dönemlerini yatıştırmak için sınırlandırmalı. Yüksek büyüme ve sürdürülebilir cari açık için özel sektör tasarruflarını artırmaya hedeflenen yapısal reformlara ihtiyaç var".

Raporda, bununla birlikte yapısal reformların orta vadede sıkı maliye politikalarıyla desteklenmesi gerektiği belirtilerek, bunun kamu tasarruflarının artırılmasında önemli rol oynayacağı kaydedildi. 

IMF, Türkiye'nin bu yıl yüzde 3,1 ve gelecek yıl yüzde 3,6 büyümesini bekliyor.  

IMF Türkiye