Kredinin geri ödemelerinde, iki defa üst üste taksit ödemesi yapılmadığı takdirde, tüketiciye banka tarafından beş gün içinde ihtar gönderilir. Bir aylık süre içinde ödemelerde herhangi bir değişiklik olmazsa, krediyi veren kuruluş evi satış işlemlerine başlayabilir. Satış işlemleri sonucu elde edilen gelir ana borç miktarını kapatmaya yetmezse, kalan miktar borçludan talep edilir. Konutun değeri, kalan anapara borcundan fazla olursa aradaki fark borçluya ödenir.