Mevcut, bulunan. Ör/...mahallesinde kain ...parsel numaralı taşınmaz mal…