Yabancılar izin almadan ikinci derece askeri yasak bölgelerde taşınmaz kiralayamazlar.