Akrabalık. Kan hısımlığı ve kayın hısımlığı olarak iki türü vardır.