Bila Arapçada olumsuzluk ekidir. Bila bedel, bedelsiz demektir,