Akfen Yenilenebilir Enerji’ye iki ödülün sahibi oldu!
Akfen Yenilenebilir Enerji’ye iki ödülün sahibi oldu!
22.02.2019

‘Türkiye’nin en büyük yeşil enerji kredisini’ alan Akfen Yenilenebilir Enerji’ye ödül yağdı.

Yenilenebilir enerjide Türkiye kaynak artırdı
Yenilenebilir enerjide Türkiye kaynak artırdı
08.11.2018

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye'nin bugün geldiği noktada yenilenebilir enerjide kaynak kullanımını hızla artırdığını söyledi.

EBRD'den Akfen Yenilenebilir Enerji'ye 102 milyon dolarlık kredi
EBRD'den Akfen Yenilenebilir Enerji'ye 102 milyon dolarlık kredi
12.09.2018

Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 102 milyon dolarlık kredi sağladı.

Türkiye’nin ilk yenilenebilir enerji fonu kuruldu
Türkiye’nin ilk yenilenebilir enerji fonu kuruldu
04.06.2018

Actus Portföy, yenilenebilir enerji alanında 50 milyon dolarlık bir fon oluşturdu. Şirket güneş rüzgâr ve biyokütle santrallerine ortak olacak.

'Yenilenebilir enerjiye daha fazla teşvik gerek'
'Yenilenebilir enerjiye daha fazla teşvik gerek'
12.04.2018

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yenilenebilir enerjiye daha çok teşvik verilmesi gerektiğini belirtti.

EBRD’den yenilenebilir enerjiye 55 milyon dolarlık finansman
EBRD’den yenilenebilir enerjiye 55 milyon dolarlık finansman
09.12.2017

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) İş Bankası’na yenilenebilir enerji projelerinde kullanılmak üzere 55 milyon ABD doları finansman sağladı.

Kazakistan'a yenilenebilir enerji için 10 milyon dolar!
Kazakistan'a yenilenebilir enerji için 10 milyon dolar!
06.10.2017

Yeşil İklim Fonu (GCF), Kazakistan’a yenilenebilir enerji projeleri için 110 milyon dolar tahsis edecek.

'Türkiye'de yenilenebilir enerjinin payı giderek artıyor'
'Türkiye'de yenilenebilir enerjinin payı giderek artıyor'
29.09.2017

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 'İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Finans Sektörü' temasıyla düzenlenen 5. Sürdürülebilir Finans Forumu'na katıldı.

Türkiye'nin ilk yenilenebilir enerji lisesi eğitime başladı
Türkiye'nin ilk yenilenebilir enerji lisesi eğitime başladı
27.09.2017

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışına katıldı

Yenilenebilir enerji kentsel dönüşümle entegre olmalı!
Yenilenebilir enerji kentsel dönüşümle entegre olmalı!
04.06.2017

Şehirlerle ilgili tüm detayların masaya yatırıldığı raporda, yenilenebilir enerjinin kentsel dönüşümle entegre olması gerektiği açıklandı.

<p>Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi, Yeşil Düşünce Derneği ve Yeşil Avrupa Vakfı'nın birlikte yürüttüğü “Yeşil İklim, Yeşil Ekonomi” projesinin kapanış toplantısı ve projenin ana çıktısı olan “İklim İçin Yeşil Ekonomi Politikaları” raporunun tanıtımı yapıldı. <p>Yeşil Düşünce Derneği adına Proje Koordinatörü Özgecan Kara ve İstanbul Politikalar Merkezi adına Proje Bilimsel Koordinatörü Ümit Şahin'in açılış konuşmalarından sonra raporun ana yazarı Ahmet Atıl Aşıcı rapor tanıtımını yaptı. <p>İklim değişikliğinin etkilerine karşı çeşitli başlıklarda çalışmalar yürüten ve politika önerileri geliştiren üç kurumun ortak projesi; iklim dostu kent, iklim dostu enerji ve iklim dostu toprak başlıkları özelinde çeşitli politika önerileri sunuyor. Rapor; yenilenebilir enerjinin kentsel dönüşüm projeleriyle entegrasyonunu ve bunun önündeki mevzuat engellerinin kaldırılmasını, onarıcı tarım mevzuatının oluşturulmasını, enerji tüketimi ve sera gazı salımını en aza indiren pasif binaların teşvikini, 6360 sayılı Büyükşehir Yasası'nın revize edilmesini ve büyükşehirlerde, ilçe içi ulaşımın bisikletlere de uygun olarak planlanmasını öneriyor. Kemerburgaz Üniversitesi'nden Sevil Acar, ODTÜ'den Osman Balaban, Boğaziçi Üniversitesi'nden Barış Karapınar ve Solarbaba'dan Ateş Uğurel de proje sürecine danışman olarak katkı verdi. <p>“İklim değişikliğine karşı önlemlerin maliyeti karşılanamaz düşüncesi mevcut” <p>Toplantının açış konuşmasını yapan Yeşil Düşünce Derneği Proje Koordinatörü Özgecan Kara, raporun oluşturulma sürecinde yapılan toplantıları, görüşülen bireylerin katkısını, ve projenin katılımcı karakterini anlattı. <p>İstanbul Politikalar Merkezi Proje Bilimsel Koordinatörü Ümit Şahin, iklim değişikliğine yönelik çözümlerin getireceği maliyet yükünün karşılanamayacağı yönündeki düşüncenin yaygın olduğunu belirtti. Şahin “Bu yaygın kanıyla mücadele etmek için çözümlerin ekonomik karşılıklarını içeren analizler yapmalıyız. Bugün sunduğumuz rapor, İstanbul Politikalar Merkezi'nin daha önce hazırladığı “Türkiye için Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri Raporu”nun da bir anlamda devamı niteliğinde.” dedi. <p>“Sürdürülebilirlik için bütüncül politikalar gerekli” <p>İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve raporun ana yazarı Ahmet Atıl Aşıcı; konuşmasında oransal olarak Türkiye'nin sera gazı salımını en çok artıran ülkelerden biri olduğunu belirtti. Aşıçı, devletin ekonomideki ağırlığının azaltılması ve düzenleyici rolünün güçlendirilmesi perspektifiyle yeşil ekonomi dönüşümünün gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Ekonomi politikası tercihlerine değinen Aşıcı, ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirlik için bütüncül politikalar izlenmesinin önemine vurgu yaptı. <p>“Dönüşümün önünde engeller de var” <p>Ahmet Atıl Aşıcı, yeşil ekonomiye geçişin önünde engelleri şöyle aktardı “Bu engellerden en önemlisi fosil yakıtlara verilen teşvik. Bütüncüllükten uzak yaklaşımlar nedeniyle Enerji ve Tarım Bakanlıkları'nın hedefleri çelişiyor. Karar alma süreçleri, politika ve stratejiler katılımcılıktan uzak belirleniyor ve yürütülüyor, bu da çıkar çatışması yaratıyor”. <p>Merkeziyetçi olmayan, yenilenebilir enerji çözümleri, kentin metalaşması ve toprağa yatırım Kemerburgaz Üniversitesi'nden Sevil Acar, projenin savunduğu yeşil ekonomi anlayışının küçük ölçekli ve adem-i merkeziyetçi olduğunu, katılımcı mekanizmalara dayandığını kaydetti. Acar, “Yeşil ekonomi dönüşümü için Türkiye çok ideal. Dinamik bir özel sektöre sahip ve yenilenebilir enerji ihalelerine talep çok büyük.” dedi. <p>Projenin bir diğer danışmanı olan Osman Balaban, “Yerel yönetimlerin yetkilerini artıran ve mali yapılarını kuvvetlendiren desantralizasyon programı gerekiyor. Kentsel dönüşüme bakış açımızı da değiştirmemiz gerekiyor” dedi. <p>Barış Karapınar ise iklim değişikliğine karşı mücadelede toprağın önemine ve sahip olduğu potansiyele değindi. Bu potansiyelden yararlanılamadığını belirten Karapınar şöyle konuştu: “Toprağın organik madde varlığını artıracak yatırımlar karbon tutma açısından etkili ve daha ucuz. Bu yatırımlar ayrıca toprak verimliliğini de artırabilir.” <p>İşlemesiz tarıma da değinen Karapınar, toprağın derinlemesine değil yüzeye yakın işlemesine dayanan bu yöntemin; toprağın su tutma kapasitesini, biyoçeşitliliğini ve karbon tutma kabiliyetini de artırdığını belirtti. Karapınar ayrıca, toprağın iklim değişikliği anlamında hem etki azaltmada hem de adaptasyonda büyük potansiyele sahip olduğunu ve siyasal olarak daha az tartışmalı bir alan olduğunun altını çizdi.
Yenilenebilir enerjide istihdam 10 milyona yaklaştı!
Yenilenebilir enerjide istihdam 10 milyona yaklaştı!
27.05.2017

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı Raporu'na göre; dünyada yenilenebilir enerjide istihdam, geçen yıl 9 milyon 800 bine ulaştı.

Yenilenebilir enerjiye 1,7 milyar lira destek sağlandı!
Yenilenebilir enerjiye 1,7 milyar lira destek sağlandı!
19.05.2017

YEKDEM kapsamında elektrik üretimi için ödenen destek miktarı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre artış gösterdi.

Elektrik faturasına yenilenebilir enerji indirimi geliyor!
Elektrik faturasına yenilenebilir enerji indirimi geliyor!
12.05.2017

Enerji Bakanlığı’nın yenilenebilir yatırımları ucuz elektrik olarak dönüyor. Tedarikçi maliyeti megavat saat başına 2 lira düşecek.

2050'ye kadar yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçiş mümkün!
2050'ye kadar yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçiş mümkün!
12.04.2017

REN21 tarafından hazırlanan rapora göre, 2050'ye kadar küresel düzeyde yüzde 100 yenilebilir enerjiye geçişin mümkün olduğunu belirtti.

'Türkiye,  yenilenebilir enerjideki ilk durağımız'
'Türkiye, yenilenebilir enerjideki ilk durağımız'
07.02.2017

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Enerji ve Doğal Kaynaklar Direktörü Nandita Parshad, Türkiye'deki projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yenilenebilir enerjiye 2016'da 11,5 milyar liralık destek verildi
Yenilenebilir enerjiye 2016'da 11,5 milyar liralık destek verildi
29.01.2017

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması kapsamındaki üretilen elektriğe, 2016'da 11 milyar 479 milyon liralık destek sağlandı.

Yenilenebilir enerjide geleceğin trendi 'yerlileşme'
Yenilenebilir enerjide geleceğin trendi 'yerlileşme'
22.01.2017

IRENA Genel Direktörü Adnan Amin, 'Yenilenebilir enerjide yerlileşme anlayışı geleceğin trendi olacak' dedi.

TSKB, yenilenebilir enerji için çalışıyor!
TSKB, yenilenebilir enerji için çalışıyor!
01.01.2017

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Suat İnce, 'Yenilenebilir enerji projelerine destek sağlamaya devam edeceği' dedi.

Yenilenebilir enerji ve elektrik depolamada yeni adımlar
Yenilenebilir enerji ve elektrik depolamada yeni adımlar
15.11.2016

Prof. Dr. Tayfur Öztürk, yenilenebilir enerji ve elektrik depolama konusunda açıklamalarda bulundu.

Büyük ölçekli yenilenebilir enerji kaynak alanları oluşturulacak
Büyük ölçekli yenilenebilir enerji kaynak alanları oluşturulacak
09.10.2016

Kamu ve hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda büyük ölçekli yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) oluşturulacak.

<p>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "<strong>Yenilenebilir Enerji</strong> Kaynak Alanları Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yönetmelik çerçevesinde kamu ve hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda büyük ölçekli yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) oluşturularak, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması sağlanacak. Ayrıca bu alanların yatırımcılara tahsisiyle yatırımların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinde kullanılan ileri teknoloji içeren aksamın yurt içinde üretilmesi ya da yurt içinden temin edilmesinin önü açılacak. <p>Yönetmelik çerçevesinde, <strong>Yenilenebilir Enerji</strong> Genel Müdürlüğü tarafından YEKA belirleme ve derecelendirme kriterleri belirlenecek.&nbsp; <p>YEKA Kullanım Hakkı yarışma ilanı, Resmi Gazete'de ve Genel Müdürlük internet adresinde yayımlanacak. <p>Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanan tüzel kişinin, YEKA'da elektrik enerjisi üretebilmesi için önlisans ve üretim lisansı alması zorunlu olacak.&nbsp; <p>YEKA'larda üretilen elektrik enerjisi ise şartnamede belirtilen süre boyunca ve YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi'nde yer alan fiyat üzerinden, <strong>Yenilenebilir Enerji</strong> Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında değerlendirilecek. <p>Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 27 Kasım 2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik <strong>Yenilenebilir Enerji</strong> Kaynak Alanlarının Belirlenmesi, Derecelendirilmesi, Korunması ve Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.