1. Soru : TOKİ'ye konutu iade edebilir miyim?

    1 yıl TOKİ'ye taksit ödemiş olsam dahi vazgeçmeyi düşündüm zaman ödedim taksitleri geri alabilir miyim?

    Cevap :

    Nilüfer Hanım, alıcı eğer isterse mülkiyet devredilinceye kadar gayrimenkulü idareye iade edebilir. Bu takdirde (banka komisyonu, daha önce devir yapılmışsa devir komisyonu ücretleri, Emlak Vergileri, sigorta ücretleri, BSMV ve Damga Vergisi, vb. ödemeler hariç) yapmış olduğu ödemeler alıcının bankaya yazılı başvuru yapmaları durumunda bankanın müracaatı ve idarenin bedeli aktarmasını takiben 30 (otuz) gün içerisinde faizsiz olarak kendisine iade edilir. Gayrimenkul teslim edilmiş ise veya teslim ihbarı gönderilmiş ise bu bedelden kira bedeli ve varsa idarece bir tutanakla tespit edilen tahribat ile ödenmemiş ortak gider aidatı karşılığı bedel düşülür. Anahtar tesliminden bir yıl sonra kişi konutunu üçüncü bir şahsa devir edebilir.Devir işlemi bankada gerçekleştirilir. İmzalamış olduğunuz gayrimenkul sözleşmesinin 5. maddesinde yer alan "alıcının iade ve devir yetkisi"ni içeren maddeyi inceleyebilirsiniz. Devir ise; Yoksul grubu ve alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar; konutlarını borçları bitene kadar devredememektedir. Ayrıca alıcı veya ailesinin, borç bitene kadar, sözleşme imzalanan konutta ikamet etmesi koşulu aranmaktadır. Orta gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar;konut devri anahtar tesliminden bir yıl sonra yapılabilmektedir. Açık satışlarda ise bu şartlar aranmamaktadır. Konut satış koşulları hakkında genel bilgi edinmek isterseniz web sitemizde bulunan "Konut Edinme Rehberi"ni inceleyebilirsiniz. İRTİBAT İÇİN ;444 86 54