1. Soru : TOKİ'den aldığımız konutu iade edeceğim

    Bizim TOKİ alt gelir grubu konutlarından evimiz var. Anahtarı teslim aldık, ama taşınmadık. Ödemeleri yapmaya maddi durumumuz el vermediğinden vazgeçmek istiyoruz. Vazgeçme prosedürüyle ilgili bilgi verebilir misiniz?

    Cevap :

    SAYIN İLGİLİ; ALICI eğer isterse mülkiyet devredilinceye kadar GAYRİMENKUL’ü İDARE’ye iade edebilir. Bu takdirde (banka komisyonu, daha önce devir yapılmışsa devir komisyonu ücretleri, Emlak Vergileri, sigorta ücretleri, BSMV ve Damga Vergisi, vb. ödemeler hariç) yapmış olduğu ödemeler ALICI’nın BANKA’ya yazılı başvuru yapmaları durumunda BANKA’nın müracaatı ve İDARE’nin bedeli aktarmasını takiben 30 (otuz) gün içerisinde faizsiz olarak kendisine iade edilir. GAYRİMENKUL teslim edilmiş ise veya teslim ihbarı gönderilmiş ise bu bedelden kira bedeli ve varsa İDARE’ce bir tutanakla tespit edilen tahribat ile ödenmemiş ortak gider aidatı karşılığı bedel düşülür. Anahtar tesliminden bir yıl sonra kişi konutunu üçüncü bir şahsa devir edebilir.Devir işlemi bankada gerçekleştirilir. İMZALAMIŞ OLDUĞUNUZ GAYRİMENKUL SÖZLEŞMESİNİN 5. MADDESİNDE YER ALAN "ALICININ İADE VE DEVİR YETKİSİ"Nİ İÇEREN MADDEYİ İNCELEYEBİLİRSİNİZ. DEVİR İSE; Yoksul grubu ve Alt Gelir Grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar; konutlarını borçları bitene kadar devredememektedir. Ayrıca alıcı veya ailesinin, borç bitene kadar, sözleşme imzalanan konutta ikamet etmesi koşulu aranmaktadır. Orta gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar;konut devri anahtar tesliminden bir yıl sonra yapılabilmektedir. Açık satışlarda ise bu şartlar aranmamaktadır. KONUT SATIŞ KOŞULLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ EDİNMEK İSTERSENİZ WEB SİTEMİZDE BULUNAN "KONUT EDİNME REHBERİ" Nİ İNCELEYEBİLİRSİNİZ.