1. Soru : TOKİ'den aldığım evden vazgeçince paramdan 1500 lira kesinti oldu

    Geçen hafta toki den ev almak için Ziraat Bankası'na peşinat (16.669 TL) ödedik fakat fikrimiz değişti ve paramızı geri almak için bankaya başvurduk. Peşinat içinde yer alan komisyon, damga vergisi, BSMV adı altındaki 1500 liramızı alamayacağımızı söylediler. Yani vazgeçerek 1500 lira zarara uğramış olacağız. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey var mı? Yönlendirirseniz sevinirim.

    Cevap :

    SAYIN İLGİLİ; ALICI eğer isterse mülkiyet devredilinceye kadar GAYRİMENKUL’ü İDARE’ye iade edebilir. Bu takdirde (banka komisyonu, daha önce devir yapılmışsa devir komisyonu ücretleri, Emlak Vergileri, sigorta ücretleri, BSMV ve Damga Vergisi, vb. ödemeler hariç) yapmış olduğu ödemeler ALICI’nın BANKA’ya yazılı başvuru yapmaları durumunda BANKA’nın müracaatı ve İDARE’nin bedeli aktarmasını takiben 30 (otuz) gün içerisinde faizsiz olarak kendisine iade edilir. GAYRİMENKUL teslim edilmiş ise veya teslim ihbarı gönderilmiş ise bu bedelden kira bedeli ve varsa İDARE’ce bir tutanakla tespit edilen tahribat ile ödenmemiş ortak gider aidatı karşılığı bedel düşülür.