1. Soru : TOKİ'den aldığım evden vazgeçince ne yapmak gerekir?

    Slm, ben TOKİ alt gelir açık satıştan konuta yazıldım ama vazgeçtim. 10 bin lira bankadan kredi çekip 6 bin lira kredi peşinatı olarak verdim. Bankada evraklar düzenlendi. Manisa’ya evrakları gönderdiklerini söylediler. Oraya gidip işlem yapacakmışım. Gitmedim ve bankaya vazgeçtiğimi bildirdim. 10 gün oldu. Paramın kesintileri nedir? Benden bir de anahtar parası alacaklarmış. Bu nasıl olur? Ben bu durumda geri ne kadar alacağım? İşlemler ne olur? Acil cevap bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim

    Cevap :

    SAYIN İLGİLİ; ALICI eğer isterse mülkiyet devredilinceye kadar GAYRİMENKUL’ü İDARE’ye iade edebilir. Bu takdirde (banka komisyonu, daha önce devir yapılmışsa devir komisyonu ücretleri, Emlak Vergileri, sigorta ücretleri, BSMV ve Damga Vergisi, vb. ödemeler hariç) yapmış olduğu ödemeler ALICI’nın BANKA’ya yazılı başvuru yapmaları durumunda BANKA’nın müracaatı ve İDARE’nin bedeli aktarmasını takiben 30 (otuz) gün içerisinde faizsiz olarak kendisine iade edilir. GAYRİMENKUL teslim edilmiş ise veya teslim ihbarı gönderilmiş ise bu bedelden kira bedeli ve varsa İDARE’ce bir tutanakla tespit edilen tahribat ile ödenmemiş ortak gider aidatı karşılığı bedel düşülür. İrtibat için ;444 86 54