1. Soru : KMK 31. madde:Alınacak kararın oylamasına katılma

    11 bağımsız bölümden oluşan bir apartımanda mevcut iki araçlık garaj yönetim planında (1978)zikredilen beş bağımsız bölümden münhasıran birine tahsis edilmiştir. O tarihte anılan beş birimin de kat maliki aynı kişi olduğundan tahsisin o beş bağımsız birimden hangisi lehine olduğu kayda geçirilmemiştir. Aradan geçen zaman için dairelerin mülkiyeti el değiştirmiştir. KMK'nun 31. maddesi ışığında Yönetim Kurulu tahsis konusunda şimdi 2015'te bir karar alırken "doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz" hükmü ışığında karar diğer 6 kat malikinin oyuyla mı belirlenecektir? Yönetim planından anılan ve doğrudan ilgili durumdaki beş dairenin kat malikleri oylamaya katılabilir mi? Teşekkürlerimle.

    Cevap :

    İyi günler...Toplanıp hakkında karar almaya çalıştığınız bölümler bir kere binanın ortak kullanım alanı değil. Siz nasıl bunun üzerine bir karar inşa edebilirsiniz. Üyelerin katılması ya da oy kullanıp kullanmamasını tartışmanız yersiz. Bu karar sadece o 5 daire sahibini ilgilendiren bir karardır ve kendi aralarında diledikleri gibi çözebilirler. Onlar kendi aralarında çözemeyip ortak kullanıma bırakılmasını isterse ancak o zaman yönetim kararı alabilirsiniz. Böyle bir durumda öncelikle yönetim planını değiştirmeniz sağlıklı olacaktır.