1. Soru : Kat karşılığı sözleşmelerde 3'te2 çoğunlukla sözleşme yapılır mı?

    Kat karşılığı sözleşmelerinde 3'te 2 çoğunluğa göre noterden sözleşme yapılabiliyor mu?

    Cevap :

    Sayın Fevzi Bey: Eğer binada oturulamayacak raporu varsa, 3te 2'nin istemi geçerlidir. Durup dururken biz kat karşılığı veriyoruz derseniz, bu olmaz. Maliklerden bir kişinin itirazı bile geçerlidir. Sözleşmede itiraz eden yoksa 3'te 2 olarak değil, tüm maliklerin imzalaması gerekir.