1. Soru : Alt gelir grubu konutumu devredebilir miyim?

    Kütahya’da 2009’da teslim edilen İnköy 3. etap TOKİ konutlarında dairem var. Fakat başka bir şehre taşınma durumumdan dolayı devretmem lazım ama alt gelir gurubuna dahil olduğum için sözleşmemde satılamaz ibaresi ve diğer şartlar var. Şartnamede bu gibi durumlar için yapılabilecek bir prosedür var mı bilgilendirir misiniz? Saygılar

    Cevap :

    Sayın ilgili; Yoksul grubu ve Alt Gelir Grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar; konutlarını borçları bitene kadar devredememektedir. Ayrıca alıcı veya ailesinin, borç bitene kadar, sözleşme imzalanan konutta ikamet etmesi koşulu aranmaktadır. Alıcı eğer isterse mülkiyet devredilinceye kadar gayrimenkulü idareye iade edebilir. Bu takdirde (banka komisyonu, daha önce devir yapılmışsa devir komisyonu ücretleri, Emlak Vergileri, sigorta ücretleri, BSMV ve Damga Vergisi, vb. ödemeler hariç) yapmış olduğu ödemeler alıcı’nın bankaya yazılı başvuru yapmaları durumunda bankanın müracaatı ve idarenin bedeli aktarmasını takiben 30 (otuz) gün içerisinde faizsiz olarak kendisine iade edilir. Gayrimenkul teslim edilmiş ise veya teslim ihbarı gönderilmiş ise bu bedelden kira bedeli ve varsa idarece bir tutanakla tespit edilen tahribat ile ödenmemiş ortak gider aidatı karşılığı bedel düşülür. Anahtar tesliminden bir yıl sonra kişi konutunu üçüncü bir şahsa devir edebilir. Devir işlemi bankada gerçekleştirilir. İmzalamış olduğunuz gayrimenkul sözleşmesinin 5. maddesinde yer alan "alıcının iade ve devir yetkisi"ni içeren maddeyi inceleyebilirsiniz. Bilgilerinize sunulur.