1. Soru : Ağrı Suçatağı Konutları'nda teslimler ne zaman?

    İl içi yer değiştiren öğretmenim. 15 gün içinde lojmanı boşaltmam isteniyor. Merkezde bir okula atandığım için ya ev kiralamam gerekiyor ya da TOKİ'ye taşınmam. Kesin bir tarih verilmesini istiyorum. Anahtar teslimi ne zaman? Ona göre başımızın çaresine bakalım. Daha önce konut alanlar 8 ayda taşındılar, bizler 18 aydır beklemekteyiz. TOKİ konutunu teslimden önce iade etme imkanımız var mı? var ise nereye müracaat etmeliyiz? teşekkür ederim.

    Cevap :

    Nevzat bay, Söz konusu iş geçici kabul sürecine girmiş olup İdaremizce oluşturulan Geçici kabul heyeti 01.04.2013-05.04.2013 tarihleri arasında yerinde yapılan incelemelerle geçici kabul işlemini gerçekleştirmiş olup, heyetçe tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için yüklenici firmaya 04.07.2013 tarihine kadar süre verilmiştir. Şu an itibariyle eksik imalatların tamamlanıp tamamlanmadığı tespit aşamasındadır. Kabul eksiklikleri tamamlanıp ardından Belediyeden alınacak yapı kullanma izin belgeleri onaylanmasının akabinde hak sahiplerine konut teslimleri yapılacaktır. Ayrıca... Yoksul grubu ve Alt Gelir Grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar; konutlarını borçları bitene kadar devredememektedir. Ayrıca alıcı veya ailesinin, borç bitene kadar, sözleşme imzalanan konutta ikamet etmesi koşulu aranmaktadır. ALICI eğer isterse mülkiyet devredilinceye kadar GAYRİMENKUL’ü İDARE’ye iade edebilir. Bu takdirde (banka komisyonu, daha önce devir yapılmışsa devir komisyonu ücretleri, Emlak Vergileri, sigorta ücretleri, BSMV ve Damga Vergisi, vb. ödemeler hariç) yapmış olduğu ödemeler ALICI’nın BANKA’ya yazılı başvuru yapmaları durumunda BANKA’nın müracaatı ve İDARE’nin bedeli aktarmasını takiben 30 (otuz) gün içerisinde faizsiz olarak kendisine iade edilir. GAYRİMENKUL teslim edilmiş ise veya teslim ihbarı gönderilmiş ise bu bedelden kira bedeli ve varsa İDARE’ce bir tutanakla tespit edilen tahribat ile ödenmemiş ortak gider aidatı karşılığı bedel düşülür. Anahtar tesliminden bir yıl sonra kişi konutunu üçüncü bir şahsa devir edebilir.Devir işlemi bankada gerçekleştirilir. İmzalamış olduğunuz gayrimenkul sözleşmesinin 5. maddesinde yer alan "alıcının iade ve devir yetkisi"ni içeren maddeyi inceleyebilirsiniz.