1. Soru : 17 Haziran'da soruma verdiğiniz cevaba istinaden...

    Arsama el koyan hükümet destekli bir vakıf olduğundan dolayı, mevcut imarım Bakanlar Kurulu kararı ile geçici olarak durduruldu. TOKİ ve vakfın bize dayatması, devlet bankasının yaptığı değerlendirme geçerli olur demesi yüzünden başka bir yere gidemedik. Sizde tahmin edersiniz ki, hükümetin bu raporu kendi istediği tutar üzerinden çıkartacağı çok aşikâr bir durum. Kendi bankasından çünkü. O yüzden çıkan değere itiraz ettik. Ama verilen dosyalar ile gerçekte artması gereken rakama erişeceğine inancım yok. O yüzden gayrimenkul piyasasını bilmeniz ve tecrübeleriniz doğrultusunda, ‘Şu rakamın altındaki değerler mevcut olan imar ve kira gelir orantısına göre düşüktür’ diye şahsi görüşünüzü merak etmekteyim. Amacım, çıkacak olan değer ile sizin uzman olarak görüşünüzü karşılaştırabilmek. Saygılarımla.

    Cevap :

    Erkan Bey, bir önceki cevabındaki sözlerimin üzerinde tekrar duruyorum. Sizde çok iyi bilirsiniz ki gayrimenkul değerlemede en küçük bir ayrıntı bile fiyatı yakından etkiler. Sizin sorunuzu Denge Değerleme'den Papatya Mergüz Hanım'a yönelttim. Bana kurumsal olarak ilettikleri cevabı aşağıda noktasına virgülüne dokunmadan size iletiyorum. Bundan sonra söyleyeceğim bir şey bulunmuyor... Değerleme raporu, değerleme yapılan tarihteki durum dikkate alınarak tüm şartlara göre detaylandırılır ve o tarihteki yasal ve fiziki koşullara göre hazırlanır. Normal şartlar altında İlgili kişinin sahibi olduğu taşınmazın değerleme tarihindeki imar durumu ne ise ona göre değer takdiri yapılması doğal olandır. Değerin düşük olması projeden beklenti ile mevcut imar koşulu arasındaki farktan kaynaklanmıştır. İlgili kişinin bu konuda itirazı konu gayrimenkulün bedelinden çok geliştirilecek proje değerinden kaynaklı hak mahrumiyetine itirazı bulunmaktadır. Bu nedenle kişi plan durdurma kararına itiraz etmeli, hak mahrumiyetinden kaynaklı zararın hesaplanması için değerleme çalışmasını plan durdurma kararı öncesindeki plana göre değerleme yaptırıp itirazda bulunmalıdır. Geçici süreyle imarını durdurup istimlak edildiğinden bahsedilmektedir. Geçici süreyle imarı durdurmanın gerekçesinin incelenmesi gerekir. Eğer bahsedildiği şekilde ise durdurma kararı öncesi onaylanan proje kazanılmış haktır. Dolayısı ile mahrum kalınan hakkın tespiti kamulaştırma bedeli olmalıdır. Bu durumda Proje dikkate alınarak değerleme yapılması doğru olacaktır.