Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış ve konut kredisi kullanmamış olmak, Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız bir konutu bulunmamak, Talebin çok yüksek olduğu bölgelerde, projenin bulunduğu il veya ilçe sınırları içerisinde belli bir süredir ikamet ediyor olmak koşulu aranmaktadır. (Gerekli hallerde başvuru duyurusunda belirtilmektedir.)