Toplu Konut Yapımcılarına, (Kooperatiflere, sosyal yardımlaşma kurumlarına, belediyelere ve yapımcılara ) Faizsiz Konut Kredisi olarak Şehit ailelerine, Maluller ile Dul ve Yetimlerine, (Malullerden ancak, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren terör malulleri bu krediden yaralanmaktadır.) Taşınmaz Kültür Varlıklarının Bakımı, Onarımı ve Restorasyonu için Özel Hukuka tabi Gerçek ve Tüzel Kişilere.