Satış işleminin gerektirdiği diğer belgelerin yanında, Tapu Sicil Müdürlüğü’ne aşağıdaki belgelerin ibrazı gerekmektedir. 1) Tapu senedi 2) Kimlik belgesi (fotoğraflı nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) 3) Temsil halinde , temsile ilişkin vekaletname 4) En geç 6 ay önce çekilmiş 6x4 cm ebadında vesikalık fotoğraf 5) Kişinin vergi sicil numarasını gösteren belge (vergi kartı) 6) Mesken nitelikli taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası (DASK) 7) Vatandaşlık numarası

Diğer Sorular


Toplam 12 sayfadan 11. sayfa gösterilmektedir