Mevzi İmar Planı: Mevcut imar planı sınırları dışında olup bu planla bütünleşmeyen bir konumdaki alanlar üzerinde hazırlanan ve sosyal ve teknik altyapı gereksinimleri kendi bünyesinde sağlanmış olan plandır.

Diğer Sorular


Toplam 12 sayfadan 4. sayfa gösterilmektedir