Ödeme güçlüğüne düşülmesi durumunda, öncelikle müşteriyle görüşülerek birçözüm aranıyor. Fakat borcun tahsili mümkün olmazsa, banka ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla kredi borcunun kapatılması yolunu seçebiliyor. Böyle bir durumda konut satışa çıkarılıyor ve satıştan gelen miktar bankanın alacağını aşması halinde artan miktar kredi borçlusuna iade ediliyor.