Kanuni İpotek: Bir kanun hükmü tarafından öngörülmüş olan ve alacak miktarının belli olması halinde malikin rızasına tabi olmadan alacaklının tek taraflı istemi ile tapu sicilinde derece sütununa (K) harfi ile tescil edilen ipoteklerdir. Örnek; satış, taksim, ölünceye kadar bakma akdinde kanuni ipotek tesisi mümkündür.

Diğer Sorular


Toplam 12 sayfadan 4. sayfa gösterilmektedir