İpotek Alacağının Temliki: İpotek alacağının resmi senetle veya noterde düzenlenmiş bir sözleşme ile alacaklı tarafından bir başkasına devredilmesi işlemidir.

Diğer Sorular


Toplam 12 sayfadan 5. sayfa gösterilmektedir