İkinci derecedeki askeri yasak bölgelerde yabancı uyruklu kimseler taşınmaz edinmişlerse bu satış tasfiye edilir.