Haymatlos olan kişiler Türkiye'den gayrimenkul edinemez.