Malatya'da arsa sahiplerinden KDV alınması talebi
Malatya'da arsa sahiplerinden KDV alınması talebi
19.05.2019

Asrın işadamları Derneği Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, rsa sahiplerinden KDV alınmasının devlete büyük bir gelir kaynağı olacağını belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden satılık arsa ihalesi!
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden satılık arsa ihalesi!
12.09.2018

Malatya'nın Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde yer alan 8 adet arsa satışa çıkarılıyor. İhale 27 Eylül'de gerçekleşecek...

Malatya Yeşilyurt’ta satılık 22 arsa!
Malatya Yeşilyurt’ta satılık 22 arsa!
07.09.2018

Yeşilyurt Belediyesi mülkiyetinde bulunan 22 adet arsa satışa çıkarıldı. İhale 27 Eylül’de gerçekleşecek…

Malatya Defterdarlığından arsa karşılığı inşaat işi ihalesi!
Malatya Defterdarlığından arsa karşılığı inşaat işi ihalesi!
09.08.2018

Malatya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne ait, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde bulunan arsalar, inşaat işi karşılığında satışa sunuluyor.

Malatya'da 12 adet arsa ihale yoluyla satılacak!
Malatya'da 12 adet arsa ihale yoluyla satılacak!
06.08.2018

Yeşilyurt Belediye Başkanlığından, Mollakasım mahallesinde yer alan 12 adet arsa, 65 bin 756 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılıyor.

Malatya’da 11.6 milyon liraya satılık 2 arsa!
Malatya’da 11.6 milyon liraya satılık 2 arsa!
08.12.2017

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşiltepe ve Yaka Mahallesi'ndeki 2 arsa ihale usulüyle satışa sunuyor. İhale 21 Aralık'ta yapılacak.

Malatya’da satılık konut ve ticaret imarlı arsa!
Malatya’da satılık konut ve ticaret imarlı arsa!
20.03.2015

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Yeşilyurt’ta arsa niteliğine sahip gayrimenkulü ayrı ayrı satışa çıkardığını açıkladı.

Malatya’da 3.9 milyon liraya satılık bina ve arsası
Malatya’da 3.9 milyon liraya satılık bina ve arsası
23.06.2014

Malatya 6. İcra Dairesi Yeşilyurt’ta bulunan bina ve arsasını satışa çıkardı

Malatya'da fiber optik hattın geçtiği arsaya ev yapılınca ne oldu
Malatya'da fiber optik hattın geçtiği arsaya ev yapılınca ne oldu
03.01.2014

Malatya'nın Darende ilçesinde fiber optik hattın geçtiği arsasında ev yapımına başlayan bir kişi, kabloyu inşaatın duvarları içerisinde bırakmak zorunda kaldı

Malatya Belediyesi akaryakıt istasyonu arsası satıyor!
Malatya Belediyesi akaryakıt istasyonu arsası satıyor!
13.05.2013

Malatya Belediyesi Tecde Mahallesi’nde bulunan arsasını satmak üzere hareket geçti

<p style="text-align:justify">Malatya Belediyesi Tecde Mahallesi'ndeki 4 bin 763 metrekare kullanım alanına sahip arsasını satmak üzere ihale düzenledi. İmar planlarında akaryakıt ile LPG istasyonu ve ticaret alanı olarak ayrılan arsanın tahmini fiyatı 3 milyon 800 bin lira, geçici teminatı da 114 bin lira olarak kayıtlara geçti. İhale Malatya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda 23 Mayıs 2013 Perşembe günü, saat 14.30'da gerçekleştirilecek. <p style="text-align:justify">Ayrıntılı bilgiler şöyle: <p style="text-align:justify">TECDE MAHALLESİNDE BULUNAN MALATYA BELEDİYESİNE AİT PARSEL SATIŞI İŞİ YAPTIRILACAKTIR Malatya Belediyesinden: Tecde Mahallesinde Bulunan Malatya Belediyesine ait 5632 ada 4 parselin satış işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 1. İdarenin 1.1. Adresi : Malatya Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü &ndash; İnönü Mahallesi İnönü Caddesi No: 218 44080 Merkez/MALATYA 1.2. Telefon Numarası : 0 422 377 13 91 1.3. Faks Numarası : 0 422 377 13 92 2. İhale konusu işin 2.1. Niteliği : Akaryakıt ile LPG istasyonu ve Ticaret alanında kalan parselin satışı işi 2.2. Bulunduğu Yer: Tecde Mahallesi 5632 ada 4 nolu parsel 2.3. Miktarı: 4.763,16 m2 alana sahip. 3. Muhammen Bedeli: 3.800.000,00-TL (Üçmilyonsekizyüzbin Türk Lirası) dır. 3.İhalenin; 3.1. Yapılacağı Yer : Malatya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu 3.2. Tarihi ve saati : 23/05/2013 Perşembe günü, Saat 14.30 da 3.3. Geçici Teminatı : 114.000,00 TL (Yüzondörtbin Türk Lirası) den az olamaz. 3.4. İhaleye iştirak edecekler 500,00 TL dosya bedelini idare hesabına yatırıp şartname satın almak zorundadır. 4. İhaleye Katılabilmek için İsteklilerin sunması gereken belgeler; 4.1. Teklif Mektubu 4.2. Taşınmazmal satış Şartnamesi 4.3. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır. 4.4. Geçici Teminat makbuzu veya mektubu (Süresiz olmalı ve teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerini göstermesi zorunludur.) 4.5. Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için) 4.6. İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah ilmühaberi (gerçek kişiler için) 4.7. Türkiye'de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi, 4.8. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi 4.9. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (Tescilli) belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, 4.11. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. 4.12. Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri 4.13. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi. 4.14. Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici vs. gibi) yerli bankalara veya özel finans kurumlarınınkontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarından Türkçe'ye çevirmek zorundadır. 5 - İhaleye girebilmek için; 4. Maddede belirtilen belgelerle birlikte hazırlayarak 23.05.2013 Perşembe günü, Saat 14:30'a kadar Malatya Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığı teslim edeceklerdir. 6 - Başvuru Dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 7 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. 8 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. İlan olunur. 3987/1-1 <p style="text-align:justify">Hüseyin Belibağlı/Emlaktasondakika.com
Malatya'da 1 milyon 567 bin 911 TL'ye satılık arsa!
Malatya'da 1 milyon 567 bin 911 TL'ye satılık arsa!
15.02.2013

Malatya 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu, Malatya Yeşilyurt'ta bulunan 5 bin 511 metrekarelik arsayı ihale ile satacak

Malatya Belediyesi oto pazarında 11 arsa satıyor! 2.2 milyon liraya!
Malatya Belediyesi oto pazarında 11 arsa satıyor! 2.2 milyon liraya!
04.01.2013

Malatya Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü kendisine ait olan Yaka Köyü açık oto pazarı alanında bulunan toplam 11 arsayı satışa çıkardı

Malatya Belediyesi 19 bin metrekarelik arsayı 2.2 milyon liraya satıyor!
Malatya Belediyesi 19 bin metrekarelik arsayı 2.2 milyon liraya satıyor!
19.11.2012

Malatya Belediyesi Destek Hizmetler müdürlüğü, 19 bin 813 metrekarelik açık oto pazarı olarak kullanılan arsayı 2 milyon 215 bin lira tahmini bedelle satışa çıkardı

Malatya’da bakır rezervi bulunan 250 dönümlü arsanın işletmesini Çinliler aldı!
Malatya’da bakır rezervi bulunan 250 dönümlü arsanın işletmesini Çinliler aldı!
18.09.2012

Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı Akören köyünde, bakır rezervi bulunan 250 dönümlük arazinin işletme hakkını 10 yıllığına Çin'li Cenhan Madencilik adlı şirket aldı

Malatya’da satılık 20 bin metrekarelik oto pazarı arsası! 2.4 milyon lira!
Malatya’da satılık 20 bin metrekarelik oto pazarı arsası! 2.4 milyon lira!
19.07.2012

Malatya Belediyesi, Yaka Köyü’nde açık oto pazarı içerisinde yer alan 20 bin 358 metrekarelik arsayı 2 milyon 442 bin lira tahmini bedelle satışa çıkardı