‘Yeni’, ''İyi''den daha fazla merak uyandırır

10.11.2020 15:04

Her geçen gün insanların tüketim alışkanlıkları değişim gösteriyor, ihtiyaç ve beklentileri yeniden şekilleniyor.

‘YENİ’, ‘İYİ’DEN DAHA FAZLA MERAK UYANDIRIR

Geçmişin en büyük problemi yokluktu. Günümüzünse bolluk…

Her geçen gün insanların tüketim alışkanlıkları değişim gösteriyor, ihtiyaç ve beklentileri yeniden şekilleniyor. İlgi ve odaklanma süreleriyse her geçen gün azalıyor.

“Kaliteli”, “Konforlu”, “Benzersiz” gibi dünün pazarlama iletişimindeki etkili ifadeler bugün anlamını yitirmiş durumda.

Günümüz tüketicisini heyecanlandıran, motive eden ve satın almaya yönlendiren faktörlerin başındaysa “Yenilik” ve “Deneyim” ifadeleri geliyor.

Elbette, her dönemde farklı ihtiyaç ve beklentilerin olması kaçınılmaz. Bu beklentilere karşılık vermenin ve fayda sağlamanın yolu ise insan odaklı bir iletişimi esas almaktan geçiyor.

Zamanın ruhunu yakalayarak, reklam faaliyetleriyle, PR çalışmalarıyla, sosyal medya yönetimiyle ve dijital mecra planlamalarıyla iyi kurgulanmış bir strateji bizi markalaşma hedefimize ulaştırabilir.

Bu anlamda hayata geçirdiğimiz tüm iletişim faaliyetlerinde deneyimlediğimiz kritik noktalar var. Yazının devamında aktardığımız bu noktaların bütünü bir marka olma yolunda ileriye taşıyan unsurlardır.

DEĞİŞİME ÖNCÜLÜK ET, ÖRNEK OL

Marka iletişiminde başarı daima merkeze insanı alarak elde edilir.

İnsanların duygularına, ihtiyaç ve beklentilerine hitap eden, onlara ilham veren, öncülük eden firmalar, markalaşma yolunda güçlü adımlarla ilerler.

Bu markalar, fayda sağlayarak, iyiliğe ve yenilenmeye yönelik motivasyon oluşturarak kitlelerle duygusal etkileşim imkânı yakalar.

ŞEFFAF OL

Kendine güvenen marka şeffaf olur. Şeffaflıksa beraberinde insanların markaya olan güvenini pekiştirir.

Kusurlarını bilen ve telafi eden, iletişimini bu yönde yöneten markalarda güven ve şeffaflık birbirini besleyecektir.

ÖNCÜ OL, GÜNDEM OLUŞTUR

Markanın basın sözcüsü, faaliyet gösterilen sektördeki gelişmelere yönelik beyanlarda bulunmalı ve yaşanan problemlere yönelik çözümler üretmeli. Gelişimlere öncülük etmeli, yetkilileri, medyayı ve sektörel paydaşları harekete geçirmelidir.

DESTEKÇİLER EDİN

Toplum tarafından tanınan ve beğenilen isimler ile birlikte yürütülen iletişim faaliyetlerinin etki hızı ve sonucu daima yüksektir.

Markanın hedef kitlesi ve imajı ile örtüşecek güvenilir isimlerin desteğini almak markaya olan güveni kuvvetlendirecektir.

DİNLE, ÖNERİLERİ DEĞERLENDİR

Bir markanın güvenilirliğinin en önemli destekleyicisi tüketicisini dinlemesi, ihtiyaçlarına, beklentilerine ve şikayetlerine yanıt vermesidir. Bu anlamda tüm trendleri takip ederek tüketicileri için en doğru ürün / hizmeti sunmalıdır.

MARKA ELÇİLERİ OLUŞTUR

Konumlandırılan imaj, üstlenilen sosyal fayda bilinci ve tüketicilerle kurulan duygusal bağ sonucunda markanın gönüllü destekçileri oluşur.

Marka elçisi olarak nitelendirilen tüketici grubu, markayı deneyimleyen yada marka kimliğinden etkilenen kişilerdir ki, bu yolculukta ulaşılacak en önemli noktadır.

Marka elçilerinin tüketici nezdindeki etkisi; reklam kampanyaları, organizasyonlar, sosyal sorumluluk faaliyetleri vb. tüm iletişim çalışmalarının gücü kadar büyüktür.

Fikirevim Reklam Ajansı

Ajans Başkanı Necmi Çiçekçi