Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), periyodik olarak yapılan “Program Sonrası Değerlendirme” süreci kapsamında aralık ayı başında IMF Türkiye Masası Şefi Rachel Van Elkan başkanlığında Türkiye’ye gelen heyet, ikinci raporunu yayımladı.

Konut kredileri kasımda 54 milyar TL düzeyine ulaştı ve genel krediler içindeki payı da arttı. Buna göre konut kredilerinin genel krediler içindeki payı 2004’te yüzde 20’nin altındayken, hızlı bir çıkışla yüzde 50 düzeyine yaklaştı